Maatschappelijke stuurgroep (MSG) verwerpt unaniem besluiten Wiebes op Gasdossier

Beeld van een rustig dorp in het aarbevingsgbied van Groningen

Vertrek Alders vergroot opnieuw de angst, woede en onzekerheid, de MSG stelt een ultimatum

Vanochtend heeft de maatschappelijke stuurgroep (MSG) in Overschild gesproken over de ontstane situatie na het gisteren aangekondigde vertrek van de NCG. De MSG is een formeel overleg tussen maatschappelijke organisaties (de Groninger Bodem Beweging(GBB) en het Groninger Gasberaad) met de NCG, onder leiding van voorzitter Jan Kamminga. Heldere conclusie was dat de oorzaken die hebben geleid tot het vertrek van Alders het vertrouwen in de minister verder ernstig heeft geschaad.

Zo hebben we met verbijstering vastgesteld dat de NAM in plaats van steeds verder op afstand zou komen te staan, door de minister weer volledig is binnengehaald aan de overlegtafel. Dat is voor ons onacceptabel. We eisen van de minister dat hij NAM per onmiddellijke ingang weer uit alle overleggen “aan de voorkant” haalt. Het is voor ons bijvoorbeeld onbestaanbaar dat de minister NAM heeft gevraagd vast te stellen wat de kwetsbare gebouwen zijn. Dat is de wereld op zijn kop.

We hebben daarnaast vastgesteld dat minister Wiebes zeer bewust de positie van de NCG Hans Alders heeft ondermijnd, de organisatie NCG als zijn slecht-nieuws brenger heeft misbruikt en de positie van de regio heeft geminimaliseerd. Dit blijkt onder meer uit het verbod wat de NCG heeft gekregen om nog met de maatschappelijke- en bestuurlijke stuurgroep (het formele overlegorgaan met de betrokken overheden) over de versterking te spreken. De minister stelt dat hijzelf de enige is die over de veiligheid en de versterking in Groningen gaat en dus het enige aanspreekpunt is. Dit staat lijnrecht tegenover de visie van de regio. EZK heeft meerdere belangen in dit dossier, ook als concessieverlener en deelnemer in het gasgebouw. Er is de afgelopen jaren voortdurend op aangedrongen een zuivere rolverdeling te hanteren waarbij de verschillende belangen uit elkaar zouden worden getrokken. Daarvoor was een onafhankelijke, gemandateerde positie van de NCG nodig. De noodzaak daartoe is nu weer helder geworden: de mede veroorzaker van de gaswinningsellende plaatst hier eenzijdig de regio buiten spel.

Angst en onzekerheid kunnen niet blijven voortbestaan. Maatschappelijke organisaties accepteren geen verder uitstel, de maat is vol. De overheid heeft zich simpelweg te houden aan afspraken gemaakt met haar burgers. Dat betekent onverkorte uitvoering van de versterking in batch 2. Voor het vervolg van de versterking zal uiterlijk 1 juli volstrekte duidelijkheid richting bewoners gegeven moeten worden. Gebaseerd op feiten en niet op wensdenken. Daarbij zijn voor ons de rapporten van SodM en KNMI leidend. De MSG eist betrokken te worden bij de te nemen vervolgstappen op basis van deze rapporten. En naast de beoordeling van de veiligheid op basis van toekomstige seismiciteit verwachten wij ook duidelijkheid over het herstel en brede versterking van de regio. Hoe gaat de overheid borgen dat de regio na het stopzetten van de gaswinning fatsoenlijk wordt achtergelaten? Ook eisen we betrokkenheid en inspraak bij de mogelijke voortzetting en invulling van de NCG functie. Het simpel neerzetten van een zetbaas van EZK is voor ons onbespreekbaar.

Namens de voltallige Maatschappelijke Stuurgroep,

Jan Kamminga
(Voorzitter Maatschappelijke Stuurgroep)

Jan Wigboldus
(Voorzitter Groninger Gasberaad)

Jelle van der Knoop
(Voorzitter Groninger Bodembeweging)

Delen