Masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’

EPI-Kenniscentrum verzorgt kennisprogramma’s gerelateerd aan de gevolgen van de gaswinning. Het gaat dan om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving.

In september en oktober wordt de masterclasses ‘Persoonlijke vaardigheden in het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen’ georganiseerd. 
Wanneer:
 4 avonden in september en oktober 2020 (onder voorbehoud: 17 september, 24 september, 1 oktober en 8 oktober)
Tijd: 17.30 – 20.30 (met pauze)
Kosten: €150,- per persoon incl. btw
Waar: MFC Kabzeël te Appingedam – Reitsmazaal
Voor wie: Openbare inschrijving. De masterclasses zijn specifiek ontwikkeld voor lokale en regionale betrokken overheden en medewerkers van NCG en IMG.

Resultaat

 • U bent zich bewust van uw standplaatsgebondenheid in een complex speelveld en u heeft zicht op de diversiteit aan rollen en taken die er is in het aardbevingsdossier.
 • U heeft inzicht in de samenwerking tussen overheid, (maatschappelijke) organisaties en gemeenschap.
 • U bent bekend met de kaders die gelden in een democratisch stelsel met specifieke participatieprocessen zodat u beter in kunt spelen op initiatieven die zowel top down als bottom-up ontstaan.
 • U weet hoe vorm kan worden gegeven aan deze periode van permanente transitie, wat de laatste ontwikkelingen zijn en welke duiding u daaraan kunt geven; wat betekent dit voor uw werk?
 • U kunt onderscheid maken tussen de factoren die uw organisatie en omgeving bepalen en de factoren die uw eigen stijl bepalen.
 • U heeft kennis over de succes- en faalfactoren van samenwerkingen. U kunt schakelen tussen principes die vallen onder ambitie, proces, standpunt/belang, organisatie en relatie.
 • U (h)erkent conflicten en u kunt beter omgaan met emoties en lastige situaties.
  U weet hoe u bent in conflictsituaties, u kent uw grenzen beter en kunt u hier proactief en opbouwend mee omgaan.
 • U krijgt (nog) meer inzicht in uw persoonlijke gedragsstijl en de daaraan gekoppelde communicatiestijl.
 • U kent – de kracht van – uw individuele gedragsprofiel en wat dit voor invloed heeft op het contact met anderen. Hoe schat u degene in waar u mee in gesprek bent? Hoe zorgt u voor een prettige communicatie en interactie? Hoe past u uw eigen gedrag en communicatie aan aan uw gesprekspartner?

  Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Delen