Meervoudige schade leidt tot ernstiger gezondheidsproblemen

Wat al langer gevreesd werd, is door een onderzoek van de GGD en de Rijksuniversiteit Groningen samen bevestigd: de aardbevingsproblematiek in Groningen leidt bij veel burgers, met name zij die meervoudige schade aan hun huizen hebben, tot gezondheidsproblemen. Het rapport ‘Aardbeving en Gezondheid 2016’ wijst uit dat inwoners van het gebied minder gezond zijn dan mensen buiten het gebied.

De GGD en de RuG hebben in totaal bij 16.340 Groningers, verspreid over de hele provincie, een enquête afgenomen. Daarbij werd de vraag gesteld of men weleens een aardbeving gevoeld had, schade aan zijn of haar huis had en dit wel of niet gemeld had, hoe het met de gezondheid van de respondent ging en of diegene zich prettig en veilig voelde in de eigen woonomgeving.

Significant ongezonder
De conclusie van het rapport is duidelijk: ‘We constateren dat blootstelling aan met name meervoudige schade nadelige gevolgen heeft voor de ervaren gezondheid, voor psychische gezondheid en dat dit gepaard gaat met een toename van het aantal gezondheidsklachten’, zo schrijven de onderzoekers. In elke tabel is de conclusie hetzelfde: mensen die geen schade aan hun huis hebben en/of die nog nooit een beving hebben meegemaakt, voelen zich significant gezonder dan mensen die (veel) schade hebben en wel aardbevingen meemaken. Ook voelen zij zich vaker ongelukkig.

Het doktersbezoek van deze laatste groep ligt dan ook hoger dan die van de eerste groep, maar een psycholoog wordt niet vaker bezocht. De vraag is of iedereen die nadelige gevolgen ervaart vanwege aardbevingen, hiervoor ook de hulp zoekt die hij of zij nodig heeft.

Honkvaste Groningers
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat aardbevingen door Groningers als een enorm milieuprobleem gezien wordt. De aardbevingen, schades en andere gevolgen daarvan geven echter geen aanleiding tot verhuizen, constateren de onderzoekers. Sterker nog: ‘[…] in de regio [is] merkbaar dat mensen zich door de bevingen meer gaan bekommeren om hun woonomgeving, om monumenten en om de streek’, staat in het rapport.

Groningers zijn dus trots en honkvast, maar dat wisten we al wel, toch? De uitkomsten van het rapport zijn voor het Groninger Gasberaad niet verrassend, maar wel alarmerend. Als maatschappelijke organisatie en samen met u willen wij ons blijven inzetten voor een verbetering van de situatie in Groningen. Alle partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zodat we hier zo snel mogelijk gezamenlijk uit kunnen komen. Wij zijn er voor u, want samen staan we sterker! Het volledige rapport kunt u hier lezen. Heeft u naar aanleiding van dit artikel en/of het rapport vragen of opmerkingen en wilt u uw verhaal graag delen? Dat kan! Mail naar [email protected].

Delen