Motie ‘Budget 1588’ moet van tafel!

Afgelopen donderdag zijn er tijdens het Kamerdebat maar liefst 18 moties ingebracht. Hier wordt vandaag vanaf 15 uur over gestemd.

Er is een motie die we toch graag bij u onder de aandacht willen brengen, omdat wij vinden dat deze van tafel moet: motie 479 van het lid Jetten c.s. over het zogenaamde “Budget 1588”.

Hierin staat onder andere het volgende:

overwegende dat bewoners zich zorgen maken dat door de adviezen van 1 juli deze verbeteringen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en wijkaanpak niet meer doorgaan;

verzoekt de regering, met de regio in overleg te treden om huizen van de batch 1.588 waarvan de Mijnraad na 1 juli 2018 aangeeft dat sloop-nieuwbouw niet nodig is, op korte termijn perspectief te geven door gezamenlijk afspraken te maken waarmee deze bewoners alsnog de mogelijkheid krijgen hun huis te verbeteren op het gebied van leefbaarheid en verduurzaming.

Hiermee dreigt opnieuw een uitzondering te gaan ontstaan! Het Groninger Gasberaad vindt dat er voor het gehele gebied financiële ruimte moet komen voor leefbaarheid en duurzaamheid. In een integrale versterkingsaanpak. Niet alleen voor het afkopen van niet nagekomen afspraken. Deze motie anticipeert bovendien op de adviezen van 1 juli! Als deze motie wordt aangenomen zijn de Groninger niet geholpen.

Delen