Motie Waardevermeerderingsregeling: Vlag uit, of eerst zien dan geloven? 

Foto debat tweede kamer

Een belangrijk deel van het Gasdebat op 26 januari ging over de waardevermeerderingsregeling. De NCG heeft (ondanks verzet daartegen in zowel de maatschappelijke als bestuurlijke stuurgroep) in zijn Meerjarenprogramma voorgesteld om deze regeling te schrappen. Het kabinet heeft dit voorstel in december overgenomen en daarmee besloten de regeling per direct stop te zetten. Meer dan 3.000 handtekeningen zijn vervolgens verzameld voor het behoud van de regeling, overal werd het geagendeerd en afgelopen dinsdag 2 februari is in de Tweede Kamer unaniem de motie aangenomen voor het behoud van de Waardevermeerderingsregeling. De vlag ging uit, maar wat is nu de stand van zaken? Is de regeling nu daadwerkelijk gered? Kan iedereen nu ook na 1 februari nog een aanvraag voor de regeling indienen? Lees meer …

In het kamerdebat op 26 januari was zichtbaar dat de politieke opstellingen langzaam wat zijn veranderd. Vingen de kamerleden vorig jaar in debatten over de gaswinning in Groningen elkaar nog regelmatig vliegen af, nu leek er een meer éénsgezinde commissie tegenover Kamp te staan. Het debat werd er misschien wat saaier van maar het is voor Groningen zeker winst. Tenminste? Feitelijk, laten we daar eerlijk over zijn, is er nog niks concreet of hard gewonnen. Brede steun en sympathie, maar daar kopen we nog niks voor. Er is namelijk geen geld gereserveerd en een regeling zonder geld, daar hebben we niks aan. De Tweede Kamer moet dus zo snel mogelijk dekking gaan zoeken voor het voortzetten van de regeling. En daarbij niet kijken naar andere middelen die binnen het MJP, of anderszins aardbevingsgerelateerde middelen, al gereserveerd zijn. Zoals bijvoorbeeld, eerder gesuggereerd, het geld wat bestemt bestemd is voor het Economic Board in te zetten. Dat zou, vriendelijk gezegd, een sigaar uit eigen doos zijn.. Wij vrezen dat de discussie zich gaat verplaatsen binnen het dossier naar de vraag: wat is het behoud van de waardevermeerderingsregeling u waard? Schrappen van de verduurzaming? Beknibbelen op bouwkundig versterken? Minder economie of leefbaarheidsmiddelen? Geen extra geld voor monumenten onderhoud? Wij rekenen erop dat de Tweede Kamer, samen met de regionale bestuurders, de unanieme motie ook daadwerkelijk weet te verzilveren. Wordt hoopvol vervolgd.

Maar wat betekent deze onduidelijkheid nu voor bewoners? De websites van NCG en SNN proberen uit te leggen hoe het zit maar het is zo complex dat het er nauwelijks duidelijker door wordt.

Op basis van de daar verstrekte informatie trekken we de conclusie dat er een duidelijke overschrijving van het oorspronkelijke budget is. Er lijkt een tekort van maximaal 14.8 mln. te ontstaan, ervan uitgaande dat het aantal nog te behandelen aanvragen (13.607) allemaal voor het maximale bedrag van 4.000 euro worden gehonoreerd. Bewoners die nu nog moeten aanvragen (wat kan wanneer er al wel een schade beoordeling loopt bij het CVW maar het rapport nog niet binnen is) weten al zeker dat ze achter in de rij aansluiten en dat het huidige budget op zal zijn. Toch heeft aanvragen wel zin omdat u in ieder geval geregistreerd wordt en bij een mogelijk vervolg van de regeling alsnog ‘aan de beurt’ komt. Wij maken ons zorgen over de nauwelijks meer uit te leggen informatie in relatie tot concrete situaties. Bent u ergens tegenaan gelopen bij de waardevermeerdering? Snapt u alle informatie of begrijpt u zaken niet? Praat met ons en elkaar over uw ervaringen op ons Platform ‘Praat mee’.

Delen