Nationaal Programma Groningen slechts bestuurlijke overeenkomst

Groninger Gasberaad: ‘de vlag kan nog niet uit!

Vanmiddag tekenen verschillende ministers en regionale bestuurders in Den Haag het Nationaal Programma Groningen (NPG). Vertegenwoordigers van het Groninger Gasberaad zijn daar niet bij. ‘Het is nadrukkelijk een bestuurlijke overeenkomst. Wij hebben begin van de week onder embargo kennis kunnen nemen van het stuk dat er voor ondertekening ligt en hebben dat daardoor nog niet kunnen bespreken met onze achterban’, aldus Susan Top. Het feit dat er over de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet zo lang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn.

Verdere uitwerking nodig

Het programma dat er nu ligt is nog weinig concreet, er is duidelijk uitwerking nodig, dus het is ook lastig te zeggen wat het Gasberaad er inhoudelijk van vindt. Je kunt het er niet mee oneens zijn maar de einddoelen zijn niet echt smart geformuleerd. Het Groninger Gasberaad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit stuk, maar we hebben inmiddels wel begrepen dat we aan het bestuur en de programmacommissies deel kunnen nemen. ‘Dat zullen we in beginsel ook wel doen. Ervan uitgaande dat er voldoende ruimte is om onze inbreng te hebben en volwaardig mee te kunnen sturen’, zegt Top.

SMART

De insteek van het Groninger Gasberaad is de einddoelen zo smart mogelijk te formuleren, de link met de gaswinningsproblematiek te leggen en te zorgen dat er gestuurd kan worden op het halen van doelen en de verbinding met in ieder geval de versterking. Opvallend is wel dat er om het geld los te krijgen in het NPG er een voorwaarde is van cofinanciering. Dit maakt het bereiken van geld lastig. Voordat het Groninger Gasberaad definitief gaat deelnemen aan de organisatie willen we weten hoe strak de vormafspraken (zoals de (co-) financieringscontructies) zijn. Kunnen we nog voorkomen dat het NPR een nieuw, bureaucratisch subsidieloket wordt of zien we ruimte en mogelijkheden om het een doelgericht, slagvaardig en innovatief programma te maken waar we in Groningen energie van krijgen? Als dat laatste niet lukt, doen we niet mee.

Persconferentie in Den Haag

Wat het Gasberaad betreft is er vanmiddag weinig nieuws te melden, het bevreemdt ons ook dat men daarom in Den Haag hier zo groot mee uitpakt. Het bedrag dat wordt genoemd in het programma, €1,15 miljard, was al bekend. En, zoals gezegd, het Nationaal Programma zelf bevat ook weinig concreet nieuws. Het feit dat verschillende ministeries zich nu nadrukkelijk committeren is winst te noemen, wat het werkelijk gaat betekenen zullen we nog moeten zien. Daarnaast is het natuurlijk bijzonder om nu met dit bericht de vlag uit te hangen, terwijl schade-afhandeling nog steeds traag verloopt en de officiële afspraken die gemaakt zijn om de versterkingsoperatie vlot te trekken nog niet bekend zijn. ‘We hadden liever een persconferentie gezien waarbij inwoners van Groningen werd toegezegd dat nu werkelijk alles uit de kast wordt getrokken om hun benarde situatie te verlichten’, licht Susan Top toe.

Delen