NCG presenteert conceptversie nieuwe Meerjarenprogramma 

Op verschillende plekken in Groningen presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders zaterdag 5 november zijn laatste versie van het Meerjarenprogramma. Bij de eerste sessie, om 9.30 uur in Delfzijl, kregen bewoners ruimte genoeg om hun gevoelens te uiten: “Wij voelen ons gewoon in de steek gelaten.”

Het mag dan vroeg op de zaterdagochtend zijn, toch nemen genoeg Groningers uit Delfzijl en omstreken de moeite om naar NCG Alders en zijn Meerjarenprogramma te luisteren. Met een strakke powerpoint en een tiental medewerkers aan zijn zijde, probeert hij de Groningers in De Bolder van zijn ideeën te overtuigen.

De belangrijkste punten: de komende vijf jaar wordt uitgetrokken om de 22.000 woningen in de kern van het aardbevingsgebied te controleren (Loppersum en daaromheen). Aan de hand daarvan worden versterkingsmaatregelen vastgesteld, die vervolgens op alle type woningen in het hele aardbevingsgebied toegepast kunnen worden.

Daarnaast moet de schadeafhandeling eenvoudiger worden. Zo zouden schades tot €1000 makkelijk via een foto naar het Centrum Veilig Wonen gestuurd moeten worden en moet de NAM geen invloed meer hebben op het schadeprotocol en -handboek. Tot slot zet de NCG in op meer onderzoek in het aardbevingsgebied: wat zijn de schades en hoe staat het met de Groningse woningmarkt, bijvoorbeeld?

Alders doet zijn best, maar toch leven er veel vragen onder de bewoners. Zo vraagt iemand zich af waarom er nog steeds van hetzelfde kerngebied wordt uitgegaan, terwijl er op de kaart duidelijk zichtbaar is dat het gebied in zuidoostelijke richting verschuift, doordat putten bij Loppersum zijn gesloten. Daarnaast zijn ze kritisch over de foto-tot-€1000. In hoeveel procent van de schadeafhandelingen gaat het om zo’n bedrag? Alders stelt dat dit in 40% van de meldingen het geval is.

Ook zijn eigen rol staat ter discussie: kan de NCG wel onafhankelijk zijn als ook de staat aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van de aardbevingen? Alders probeert uit te leggen dat hij weliswaar is aangesteld door het ministerie van Economische Zaken, maar dat hij er verder geen onderdeel van uitmaakt. Ook hij pleit voor een onafhankelijker positie: hetzelfde ministerie van EZ doet daar nu onderzoek naar.

De zaal wordt helemaal rumoerig als blijkt dat Alders denkt nog vijf jaar nodig te hebben voor inspecties, waarna er dan pas tot versterking kan worden overgegaan. Alders blijft bij zijn standpunt dat het complexe zaken betreft, die grondig uitgezocht moeten worden, en dat kost nou eenmaal veel tijd. Bewoners hebben het idee dat ze al lang genoeg wachten. Eén vrouw verzucht: “Wij voelen ons gewoon in de steek gelaten.”

Hoewel er nog vragen te over zijn, wordt de bijeenkomst na een uur gestaakt: Alders moet naar nog drie bijeenkomsten. De sfeer was soms ronduit gespannen, maar toch eindigt de morgen met een vrolijke noot. Wanneer een bewoner vraagt of er na 6 december – wanneer alle partijen het meerjarenplan besproken hebben – de NAM dan eindelijk is uitgeschakeld, lacht de hele zaal. Alders glimlacht: “Niet alles, maar wel veel is mogelijk. Hopelijk hebben we dan in ieder geval zicht op andere verhoudingen.”

De presentatie van Hans Alders en het MJP is te vinden op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.

Delen