Onafhankelijke Raadsman draagt stokje over

Al jaren behartigt de Onafhankelijke Raadsman de belangen van Groningers die vastlopen in het aardbevingsdossier. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit dan in 2013, toen de Raadsman begon. De afhandeling van schade en versterking is overgegaan van de NAM naar de Rijksoverheid. En daarmee is de Nationale ombudsman nadrukkelijker in beeld gekomen als behandelaar van klachten. Met goed vertrouwen draagt de Onafhankelijke Raadsman zijn taken eind dit jaar over aan de Nationale ombudsman.

In 2013 werd Leendert Klaassen benoemd als Onafhankelijke Raadsman, op verzoek van de regio en de Tweede Kamer. Dit moest een gat vullen in het klachtenrecht, want de Nationale ombudsman had geen bevoegdheid in het private domein. In die acht jaar is een werkwijze ontstaan waarmee de Raadsman de inwoners van Groningen waar nodig probeert te ondersteunen in het proces. Via de contacten met NAM, CVW, NCG, TCMG en IMG kon menig klacht worden geadresseerd en vaak ook opgelost.

“Als ik zo terugkijk, valt me op dat er continu sprake was van veranderingen in het systeem”, zegt Klaassen. “Voor schade had je eerst de NAM, toen CVW, vervolgens TCMG en nu IMG. In de tussentijd hebben ook de NCG en de Arbiter Bodembeweging zich nog beziggehouden met schade. Ondertussen werd ook het versterkingsprogramma opgestart, met eenzelfde soort proces. Voor de inwoners is het allemaal niet duidelijker geworden.”

Al snel bleek dat het niet wenselijk was dat de NAM de regie voerde in het dossier. Leendert Klaassen: “Iedereen was het er eigenlijk wel over eens dat de NAM er tussenuit moest. Maar dat bleek een bijzonder ingewikkelde opgave. Schadeafhandeling is inmiddels bij wet een publieke taak, maar voor de aanpak van de versterking is die wet nog steeds niet aangenomen.”

“Met de introductie van IMG merkten we steeds vaker dat de wijze waarop we invulling geven aan de rol van de Raadsman, niet altijd meer past bij de publieke inrichting van dit instituut. Waar in het oude systeem een goed gesprek kon leiden tot een maatwerkoplossing, lijkt een begrip als ‘rechtmatigheid’ zo’n oplossing tegenwoordig vaak in de weg te staan”, zo stelt Klaassen.

Als gevolg van de veranderende wetgeving is de Onafhankelijke Raadsman begin dit jaar in gesprek gegaan met de Nationale ombudsman. Klaassen: “Mijn uitgangspunt was: de inwoners van Groningen moeten in de toekomst ervan verzekerd zijn dat ze op eenzelfde manier geholpen kunnen worden. Uit de gesprekken bleek dat de ombudsman de functionaliteit van de Raadsman over kon en ook over wilde nemen. Dat geeft me het vertrouwen dat ik mijn taken met gerust hart kan overdragen aan de Nationale ombudsman.”

Aan het einde van het jaar stopt de Raadsman, maar wel op zo’n manier dat de ombudsman het stokje goed kan overnemen en er niemand tussen wal en schip belandt. De komende tijd wordt de transitie van Onafhankelijke Raadsman naar Nationale ombudsman verder vormgegeven. Continuïteit van werken en een goede bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke kernelementen. Zodat de inwoners van Groningen op 3 januari gewoon de telefoon kunnen pakken en worden geholpen als ze er niet uitkomen met NCG of IMG.

Kijk voor alle publicaties op site van de onafhankelijkeraadsman

Delen