Onafhankelijke Raadsman: “Stel de mensen centraal bij versterking”

De onafhankelijk Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) heeft vandaag zijn halfjaarrapport aangeboden aan minister Wiebes. Klaassen: “Ik heb mij in mijn rapportage gericht op de twee belangrijkste ontwikkelingen in het gasdossier van het afgelopen half jaar: de afwikkeling van oude schades door NAM en het pauzeren van het versterkingsprogramma door de minister. Ik maak me zorgen over hoe er met de inwoners wordt omgegaan. Dit moet, en kan wat mij betreft, vele malen beter.”

Afwikkeling oude schades door NAM
In overleg met de minister besloot NAM begin dit jaar om 6000 ‘oude’ schadegevallen een laatste aanbod te doen. Leendert Klaassen: “Naar aanleiding van klachten die bij mij binnenkwamen heb ik NAM in mei een brief gestuurd met zeven probleempunten. De korte reactietermijn, fouten en onduidelijkheden in de aanbiedingen en de zeer beperkte mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan waren mijn belangrijkste kritiekpunten.” Op een aantal punten heeft NAM daar adequaat actie op ondernomen. Al bleef bijvoorbeeld het actualiseren van oude calculaties moeizaam.
Of de aanpak een succes kan worden genoemd is lastig te beoordelen. 80% van de mensen heeft het aanbod geaccepteerd, een hoge score. Echter, omdat het schadeproces zich vaak jaren heeft voortgesleept was er weinig sprake van echte tevredenheid. Het lijkt er bovendien op dat velen met (lichte) tegenzin akkoord zijn gegaan.

Pauzeren versterking
In april besloot minister Wiebes om het lopende versterkingsprogramma grotendeels te pauzeren. Dit besluit leidde tot veel onrust en onzekerheid in Groningen, omdat lopende processen werden doorkruist en gemaakte afspraken ter discussie werden gesteld.

Veel van de klachten die bij de Raadsman werden gemeld gingen over het stilleggen van het maatwerkprogramma Eigen Initiatief. “Terwijl er al veel verwachtingen waren gewekt en men al volop bezig was in de voorbereiding”, stelt Klaassen. “Ik heb de minister daarom eind juli een brief gestuurd met de aanbeveling om dit programma alsnog in zijn geheel door te laten gaan”, betuigt de Raadsman.
Ook moet er nu snel duidelijkheid komen over de vernieuwde versterkingsaanpak. Het advies van de Mijnraad heeft daar nog niet voor gezorgd. Klaassen: “Helaas voeren cijfers en statistieken te vaak de boventoon in de huidige discussie. De betrokken partijen moeten zich goed realiseren dat het hier gaat om mensen van vlees en bloed. Zij hebben recht op een eerlijk en duidelijk verhaal.”

Zie hier voor het volledige rapport.

Delen