Opname schademeldingen begonnen

Sinds 31 maart van dit jaar vallen alle nieuwe bevingsschades onder het nieuwe schadeprotocol. Helaas is het (nog) niet gelukt om het eens te worden over het nieuwe protocol. Hier wordt momenteel heel hard aan gewerkt door de verschillende betrokken partijen.

Het betekent echter ook dat er inmiddels ruim 2.000 nieuwe schadegevallen bij het CVW gemeld zijn. In afwachting van het nieuwe protocol én om de gedupeerden niet langer te laten wachten, wordt de schade de komende 6 maanden in elk geval opgenomen. Het CVW zal dit uitvoeren onder toezicht van de NCG.

Wijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen ten op zichte van de vorige schadeopnames:

  • De NCG heeft de eisen voor de schade-inspecteurs verzwaard. Ze moeten minimaal 10 jaar ervaring hebben met het opnemen van schades en een bouwtechnische of civieltechnische achtergrond hebben.
  • Alle aanwezige schade wordt opgenomen, niet alleen de gemelde schades.
  • De schade wordt alleen opgenomen, niet beoordeeld.
  • De bewoner ontvangt een rapport ter goedkeuring en mag hier op reageren.
  • Het rapport wordt overgedragen aan de NCG.
De volledige informatie kunt u hier vinden.

Delen