Opvolging uitspraken Arbiter

We zijn allemaal erg blij met het onafhankelijke werk van de Arbiters Bodembeweging. Alleen hoe gaat het nu verder als ze hun uitspraak hebben gedaan? Waarop kunnen bewoners terugvallen als bijvoorbeeld opvolging van de uitspraak door NAM op zich laat wachten? Ons bereikte dit als concrete vraag van een gedupeerde in dit traject. Voor ons aanleiding om hierover een aantal vragen te stellen aan de Arbiter Bodembeweging. De antwoorden vindt u er gelijk onder. 

  • Wordt in de uitspraken een termijn aangegeven waarbinnen aan de uitspraken voldaan moet worden?

“In de uitspraken wordt geen termijn aangegeven waarbinnen de NAM aan de uitspraak moet voldoen. Zoals bekend is de NAM gebonden aan onze uitspraken echter met een klein, niet nader omschreven, voorbehoud. In het algemeen heeft de NAM acht weken nodig voor betaling. Voor het geval dat de NAM gebruik maakt van het voorbehoud en naar de rechter wil, is geen termijn opgenomen in het reglement van de arbiter. Daar is wel met de NAM over gesproken. De NAM is het er mee eens dat voor dat geval een termijn moet worden opgenomen in het reglement. Echter concrete voorstellen daarover zijn, voorzover mij bekend, nog niet gedaan.”

  • Wat kunnen gedupeerden doen als zij merken dat de uitspraak niet wordt nageleefd, als het (minstens) lang duurt?

“De eigenaar kan ingeval er niet betaald wordt of betaling langer dan acht weken duurt, contact opnemen met het CVW. De arbiter heeft hierin geen taak.”

  • Monitort de arbiter de opvolging van opgelegde uitspraak ook?

“Door de arbiter wordt niet bijgehouden of de NAM aan de uitspraak voldoet. Dat wordt ook niet aan ons doorgegeven.”

  • ´in beginsel´ houdt NAM zich aan de uitspraken: vraagt u NAM als tegenpartij expliciet naar of zij zich aan de uitspraak houdt of wordt dat opengehouden, hoe worden bewoners daarover geïnformeerd?

“Door ons wordt niet gevraagd of de uitspraak wordt nagekomen.”

OPROEP:
Wacht u ook nog steeds op opvolging na uitspraak van de Arbiter? We horen graag uw verhaal! U kunt dit sturen naar [email protected].

Delen