Persbericht: Grote klap voor Groningen

De eerste 1450 geïnspecteerde woningen moeten allemaal versterkt. Het is het topje van de ijsberg…

Gisteren hebben wij overleg gehad met minister Kamp en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders.

Ja, de NCG heeft, met druk vanuit de regio, het voor elkaar gekregen dat de waardevermeerdering blijft gehandhaafd.

Ja, de NCG heeft, opnieuw onder druk van de regio, een goede nieuwbouwregeling weten uit te onderhandelen met de NAM.

En ja, de NCG heeft nu eindelijk tempo gekregen in het inschatten van de risico’s die de industrie in het gaswinningsgebied met zich meebrengt.

Dit zijn zwaar bevochten punten waarvan het positief is dat ze zijn ‘binnengehaald’.

Helaas vallen deze punten bijna in het niet bij de boodschap die daarop volgde: op basis van de eerste inspectieronde blijken alle huizen die zijn onderzocht niet te voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnorm en moeten dus versterkt worden. Allemaal!

Hoewel we er rekening mee hielden dat de versterkingsopgave veel ingrijpender zou kunnen gaan worden dan de schadeafhandeling, is dit een forse klap. De gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien. Vandaag krijgen de eerste 1.450 inwoners van het gebied een brief met de mededeling dat hun woning niet voldoet aan de veiligheidsnorm. En dan? Zo’n 500 bewoners krijgen uiterlijk in maart 2017 een versterkingsplan voor hun woning, maar van dat plan zelf wordt de woning niet veiliger. Op onze vraag wanneer dan deze 500 versterkingsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen zijn, bleven minister en NCG het antwoord schuldig.

De stelling van de regio dat vijf jaar een maximale termijn is voor de versterking (waar overigens strikt genomen al één jaar van om is) doet de minister af als een ‘interpretatieverschil’ over het kabinetsbesluit. Teleurstellend is dat de NCG deze uitleg van de minister volgt en niet – zelfs ongeacht het kabinetsbesluit – aangeeft dat dit gewoon te lang is.

Kán het sneller? Dat is met deze omvang zeer de vraag. Meer snelheid zal ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Groningen raakt dan in zijn geheel onherstelbaar beschadigd. En wat te denken van de kwaliteit van leven? Jarenlang bouwputten en overal tijdelijke huisvestingscontainers? De gevolgen voor de woningmarkt laten zich raden. Weggaan is geen optie. Het kan niet waar zijn… Hier en nu in Nederland!

De inkt van het Gaswinningsbesluit is nog nauwelijks droog. De Tweede Kamer besloot in september de gaswinning voor vijf jaar vast te leggen tenzij zich nieuwe inzichten of ontwikkelingen voordoen. Het feit dat nu duidelijk wordt dat waarschijnlijk vrijwel álle woningen moeten worden versterkt maakt het onvermijdelijk ook weer naar de oorzaak te kijken: de gaswinning. Het recente Gaswinningsbesluit is daarmee nu al omstreden.

En zo bevinden we ons in een bijna onoplosbare crisis. Maar van een crisisaanpak is geen sprake. De NCG probeert zo goed mogelijk processen, stappenplannen en procedures in elkaar te vlechten. Maar dit is geen mega project meer. Dit is een ramp. Het huidige MJP is níet het antwoord op deze ramp. Er zal een Deltaplan van veel grotere omvang moeten komen. Nederland, word wakker!

 

 

 

Delen