Persbericht: Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade

In oktober vorig jaar organiseerde het Gasberaad samen met de juridische faculteit van de RUG voor de derde keer een avond over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Dit waren druk bezochte bijeenkomsten. We zijn nu ruim een half jaar verder en er zijn nog steeds veel juridische aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Vooral nu de NAM uit het schadeproces is gestapt. Het Gasberaad organiseert daarom samen met prof. dr. H.E. Bröring een volgende informatieve bijeenkomst.

U bent van harte welkom op maandagavond 1 mei a.s. van 19:30 – 22:00 uur in de Blauwe Schuit in Winsum.

De avond wordt verzorgd door: Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Thema van deze avond is: De NAM eruit. Wat betekent dit nu?

Onderwerpen op deze avond:

  • De toekomstige organisatie. Wat betekent het dat de NAM op afstand staat? Wat is de mogelijke rol van de toekomstige onafhankelijke commissie mede in verhouding tot de NCG?
  • Uitspraken van rechters en arbiters.
  1. De recente uitspraak van de Raad van State (voorlopige voorziening) over en de lopende bodemprocedure tegen het instemmingsbesluit gaswinning. Wat is de betekenis van de recente beslissing van de minister om de omvang van de gaswinning verder terug te brengen naar 21,6 miljard m³?
  2. Uitspraak immateriële schadevergoeding
  3. Uitspraken arbiters
  • Situatie in het buitengebied.

 Heeft u nog juridische vragen? Stuur ze naar [email protected]

 

Delen