Persbericht: Wiebes, begin snel met herstellen schade!

Maandagmiddag 8 januari, 15.00 uur. Een tijdstip dat veel Groningers in het geheugen gegrift staat. Weer dat geschud, weer zo’n knal, weer schade, veel angst en verdriet. Waar allang voor gevreesd werd, is waar: minder gas betekent geen einde aan (zware) aardbevingen.
Twee dagen later staat de telefoon van het Groninger Gasberaad nog steeds roodgloeiend. Waar kunnen mensen heen met hun vragen, hun ellende, hun schade? Bij wie kunnen ze nog terecht? Het is duidelijk dat er bij veel Groningers maandag iets geknapt is: wanneer wordt er aan deze ellende een einde gemaakt? Wanneer komt de overheid voor ons, de Groningers, op?
Woensdagmiddag 10 januari sprak het Groninger Gasberaad in het Groningse provinciehuis met minister Wiebes. Over de versterking, het schadeprotocol, de rol van maatschappelijke organisaties in het proces en natuurlijk over de aardbeving van maandag. Met in het achterhoofd de ontwikkelingen van de laatste paar dagen, heeft het Gasberaad minister Wiebes in dit gesprek de volgende kernpunten meegegeven:
  1. Kondig op zeer korte termijn aan dat er een begin gemaakt wordt met het herstellen van schade. Als dat om te beginnen, pilotgewijs, in een afgekaderd gebied rond het epi centrum begint, dan is dat een concreet begin. Dit hoeft niet te wachten op een volledig uitgeschreven protocol!
  1. Schadeprotocol snel: ja! Maar níet met materiaal wat er nu ligt. Wij willen eerst weten wat de positie van de Staat is: gaat zij garant staan voor dat wat nodig is? Of alleen dat doen waarvan op voorhand zeker dat NAM dat zal betalen? Wij willen volledig betrokken blijven bij de totstandkoming van protocol en eisen in ieder geval een volledige, integrale technische validatie van de methodiek.
  1. Wij willen meewerken aan de totstandkoming van de Groninger Agenda. Onze rol daarin zien wij als zwaarwegend adviserend. Dat kan via het model van een Maatschappelijke Tafel. Het Groninger Gasberaad wil daaraan meedoen, meedenken en van toegevoegde waarde zijn, maar wel alleen onder condities die een zwaarwegende adviesrol garanderen. Als die condities niet ingevuld kunnen worden, doen maatschappelijke organisaties over de hele linie niet mee.

Het Groninger Gasberaad roept daarmee de minister op: neem ons, en daarmee uw eigen Groningse burgers, serieus en neem onze adviezen ter harte. Alleen door gezamenlijk op te trekken heeft u een kleine kans de ernstig beschadigde relatie tussen de Groningse burger en de overheid nog enigszins te herstellen. De aardbeving van maandag heeft in deze beschadigde relatie een nieuwe scheur opgeleverd. Laat deze niet fataal zijn.

Al deze punten hebben wij ingebracht in het gesprek met de minister. Die heeft hier welwillend naar geluisterd en we hebben er een heel open gesprek over kunnen voeren. Hij heeft toegezegd onze argumenten nadrukkelijk mee te nemen en daar op korte termijn op terug te komen. Onze indruk was dat de minister, mede gevoed door zijn bezoek aan Zeerijp, zeer doordrongen is van de ernst van de situatie.

Delen