Petitie voor eerlijke regeling Waardevermeerdering

Vanaf vandaag kan iedereen die een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling wil voor het aardbevingsgebied, zijn stem laten horen in een petitie. Dit is een initiatief van Het Groninger Gasberaad, waarin de maatschappelijke organisaties van de Dialoogtafel zich hebben verenigd. Minister Kamp en Nationaal Coördinator Groningen Alders moeten nog dit jaar zorgen voor een goede regeling voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning. Dat is de boodschap van de petitie.

Veel kritiek op tijdelijke regeling
Op dit moment is er een tijdelijke regeling Waardevermeerdering van kracht. Er is veel kritiek op deze tijdelijke regeling. De Dialoogtafel stelde hem een jaar geleden ook al onder protest vast. De regeling moest namelijk gemaakt worden met een budget waarvan op voorhand al duidelijk was dat het lang niet toereikend was. Daarom zijn er elf gemeenten aangewezen als exclusief gebied voor deze regeling. Huiseigenaren die buiten deze gemeentegrenzen wonen maar wel (veel) schade hebben, komen daardoor niet in aanmerking. “Een scheve, oneerlijke situatie. Wij vinden dat onacceptabel. De kritiek is dus meer dan terecht”, aldus Het Groninger Gasberaad. Ook is er een schadegrens: alleen mensen met een fysieke schade aan hun woning vanaf 1000 euro komen in aanmerking. Dat strookt niet met de oorspronkelijke uitgangspunten voor deze regeling.

Budget tijdelijke regeling bijna uitgeput
Er wordt veel gebruikgemaakt van de waardevermeerderingsregeling. Zoveel dat het budget van de regeling naar verwachting rond maart 2016 uitgeput is. Daarna is ook voor bewoners die nu wel in aanmerking komen géén geld meer beschikbaar. Het Groninger Gasberaad vindt dat ondenkbaar. “Er moet zo snel mogelijk een goede definitieve regeling komen voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van de gaswinning. En die moet een plaats krijgen in het programma voor een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen waar de Nationaal Coördinator Groningen binnenkort mee komt.”

Daar maakt Het Groninger Gasberaad zich hard voor. Iedereen kan helpen door de petitie te tekenen. Naar de petitie.

Delen