Pulp Fiction

Op 21 mei jl. heeft IMG aan de Vaste Kamercommissie haar nieuwe beleid betreffende de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen gepresenteerd. Deze schadeafhandeling, waarop de door de Kamer afgedwongen Wet bewijsvermoeden uit 2016 van toepassing is, wordt door de beleidswijziging van IMG ingeperkt. Het Groninger Gasberaad is als maatschappelijke organisatie die een groot aantal sectoren in Groningen vertegenwoordigt (o.a. werknemers, werkgevers, agrariërs, dorpen & kerken, erfgoed, woningcorporaties) van mening dat deze inperking onjuist en daarmee onterecht is.

Het Groninger Gasberaad heeft aangekondigd aan de Tweede Kamer dat wij tot aan het AO Mijnbouw op 1 juli de Kamer zullen voorzien van een aantal korte notities waarin wij ingaan op de belangrijkste argumenten waarom wij van mening zijn dat een aantal beleidswijzigingen van IMG onjuist en/of onwenselijk zijn.

De serie notities hebben wij getiteld: “Pulp Fiction”. De wat onorthodoxe titel is ontleend aan een recente uitspraak van een journalist van OOG TV, die na het bijwonen van de persconferentie van het IMG over de koerswijzigingen opmerkte: “In mijn hersenpan was het na tien minuten pulp”. Te beluisteren in de verder mogelijk ook informatieve podcast: [Grote Markt 1, #19, op 3min18. https://www.oogtv.nl/podcasts/ ]. Het woord “Fiction” verwijst naar het verhaal over de situatie in Groningen dat niet waar kan zijn (maar het helaas toch is). Natuurlijk is het ook een knipoog naar de gelijknamige film uit het film-noir genre. Surrealistisch, met door elkaar lopende verhaallijnen, zonder duidelijke rode draad. Daar houdt de vergelijking overigens ook op.

Het Groninger Gasberaad onderhoudt nauw contact met bewoners van het gebied die problemen ondervinden met versterking van hun huis en met de vergoeding van hun schade. Op twee momenten, in oktober 2020 en april 2021, hebben wij korte filmpjes opgenomen van bewoners die vertellen over hun strijd voor versterking en vergoeding van de schade. Elk van de komende notities zal vergezeld gaan van een filmpje van een bewoner.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
1.        Deel 1 – De ondergrond van Groningen, en hoe IMG daarmee omgaat – film Woltersum 1 en Woltersum 2
2.        Deel 2 – Pulp Fiction Mestkeldersfilm Mestkelder

We hadden ook nog aan bod willen laten komen, maar helaas is dit vanwege tijdgebrek niet gelukt:
3.        Zogenaamde “buitengebieden” – film 
4.        Bewijsvermoeden – film
4.a      Beoordelingskader, de expert aan zet – film
5.        Duurzaam, preventief herstel, integrale oplossingen – film

Zie hier voor de filmpjes van oktober 2020.

 

Delen