Reactie Gasberaad voorstel NCG ‘buitengebied & schone lei’

Vanochtend presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de resultaten van het onderzoek in het buitengebied. De conclusie is dat er in het buitengebied geen sprake is van aardbevingsschade. Een mijlpaal is wel dat NAM uit het systeem van de schadeafhandeling gaat.

Buitengebied
De conclusie dat er geen enkele sprake is van aardbevingsschade in het zogenaamde buitengebied is voor het Gasberaad moeilijk te bevatten en moeilijk voor te stellen. Susan Top, secretaris Gasberaad: Volgens de onderzoekers is de kans dat de schade door gaswinning is veroorzaakt weliswaar klein, maar het is ook niet uit te sluiten. Wij vinden dat dan de omkering van de bewijslast aan de orde is en dat de bewoners het voordeel van de twijfel verdienen. Wat ons betreft had de schade gewoon hersteld moeten worden. Overal, waar niet is uit te sluiten dat de bodem heeft bewogen als gevolg van gaswinning. Overigens zijn we wel benieuwd naar de onderbouwing van de rapporten. Wij willen graag zelf de rapporten voorleggen aan onafhankelijke deskundigen. We roepen mensen met rapporten dan ook op die ook aan ons ‘alternatief second opinion’ panel voor te leggen.” Mensen met rapporten kunnen zich dan ook melden bij [email protected].

Aanbod vouchers
Het Gasberaad had graag gezien dat alle schades hersteld zouden worden, in het hele gebied, binnen én zogenaamd buiten. Susan Top: “Een tegemoetkoming met vouchers is een ‘second best’ optie, maar, beter dan niets!” Het Gasberaad verwacht dat het aanbod aan schademelders voor veel bewoners een verlichting zal zijn. Susan Top: “ Voor een ander deel van de bewoners zal het een lastige afweging worden, wat zijn mijn kansen in een procedure? Voor een klein deel van de schademelders zal volstrekt duidelijk zijn dat het aanbod ontoereikend is. Die laatste groep zal een ‘second opinion’ traject ingaan, die er anders uitziet dan een contra-expertise. Rechtstreeks naar de rechtbank kan overigens ook.” Het Gasberaad komt graag in contact met schademelders die de second opinion-procedure in gaan, om met hen mee te kijken in die procedure. Deze schademelders zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via: [email protected].

NAM uit schadeproces
Het Gasberaad is verheugd over het feit dat NAM nu eindelijk uit het systeem van schadeafhandeling gaat. Susan Top: “Dat is een mijlpaal! Ze blijven, vanzelfsprekend aansprakelijk, maar niet langer verantwoordelijk voor de schadeafhandeling.” Het Gasberaad vindt het onduidelijk wat de rol van de Staat wordt. Nemen zij de verantwoordelijkheid over van de inwoners? Komt er nu eindelijk een fonds? Hoeveel ruimte krijgt de NCG krijgt voor een totaal andere manier om tegen de schade aan te kijken?

Nieuw schadeprotocol: geen oude wijn in nieuwe zakken!
De komende drie maanden wordt een nieuw protocol ontworpen. Susan Top: “Die tijd is erg kort, vooral voor een radicale verandering van het systeem. Mooi als het kan, maar wij vinden wel dat zorgvuldigheid en draagvlak moeten prevaleren boven snelheid! De totstandkoming en het resultaat van het nieuwe protocol wordt de lakmoesproef. Uiteindelijk zal alleen dát het vertrouwen kunnen herstellen. Het ergste wat ons nu kan gebeuren dat het oude wijn in nieuwe zakken wordt. ”

Uitgangspunten schadeprotocol volgens Gasberaad en Vereniging Eigen Huis
Het Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis hebben een eigen voorstel gedaan voor het vervolg. De uitgangspunten zijn in ieder geval dat de omkering bewijslast aan de voorkant van het proces moet plaatsvinden. Dat grotere schades geïntegreerd met schadepreventie en versterking aangepakt moeten worden en daar waar mogelijk ook met verduurzaming. En dat maatwerk daarbij uitgangspunt moet zijn: de behoefte van de bewoners en het vertrouwen in de bewoners moeten leidend zijn!

Delen