Reactie Groninger Gasberaad op compensatieregeling waardedaling

Vandaag kwam naar buiten dat minister op hoofdlijnen uitvoering gaat geven aan het advies dat de commissie waardedaling heeft gegeven. Huiseigenaren in het gaswinningsgebied krijgen een compensatie voor de waardedaling van hun woning. Wij worden vanuit verschillende kanten gevraagd naar onze mening hierover.

Susan Top vertelt: “We zijn voorzichtig positief. Het is namelijk wel een doorbraak dat de waardedaling erkend wordt en dat er nu een echte regeling lijkt te komen. De regeling gaat wel pas in op 1 januari 2020. Dus we moeten nog even afwachten hoe de regeling in de praktijk gaat uitpakken. We hebben hier in Groningen te maken met heel veel regelingen en computermodellen. Het kan best zijn dat het ene computermodel bepaalt dat je een onveilige woning hebt en het andere model bepaalt dat je niet of nauwelijks recht hebt op waardedalingscompensatie. Kortom het is een stapeling aan computermodellen en regelingen die volledig voorbijgaan aan de praktijk waar mensen mee te maken hebben.”

Het Groninger Gasberaad heeft twee keer kunnen reageren op conceptversies van het advies. Zijn deze adviezen geland in het definitieve adviesrapport van de commissie Waardedaling? “Nee, dat is heel jammer, maar onze opmerkingen en adviezen zijn bijna niet opgevolgd. Er is bijvoorbeeld toch gekozen voor het gebruiken van de WOZ-waarde om de waarde te bepalen, terwijl wij daar anders over geadviseerd hadden.”

Lees hieronder de reactie die het Groninger Gasberaad stuurde aan de adviescommissie Waardedaling.

 

Update 20 mei 2019: ook emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt George de Kam heeft zijn reactie op de compensatieregeling waardedaling gepubliceerd. U kunt hem hieronder lezen.

Delen