Reactie Groninger Gasberaad op adviesrapport ‘Mijnbouwschade aan mestkelders’

Op 11 september 2020 heeft het door het IMG ingeschakelde panel van specialisten haar adviesrapport ‘Mijnbouwschade aan mestkelders – Inzichten voor een nieuw beoordelingskader‘ opgeleverd.

Het Groninger Gasberaad is gevraagd om te reageren op het advies.

Om een goed oordeel en een onderbouwde reactie te kunnen geven over het Mestkelder advies is specifieke deskundigheid nodig die wij niet zelf in huis hebben. Omdat we toch een beter gevoel wilden krijgen bij de vertaling van dit advies naar de dagelijkse praktijk hebben we gezocht naar een partij die dagelijks te maken heeft met (bouwen van) mestkelders. Hoe kijken zij vanuit hun praktijkervaring aan tegen dit advies? We zijn daarbij uitgekomen bij DLV-advies.

Dit is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties die actief zijn in de agrarische sector. DLV is als marktleider betrokken bij 75% van de agrarische gebouwen die in Nederland worden gebouwd.

De vragen die wij DLV meer specifiek hebben gesteld luiden:

  • Hebben alle mestkelders een autonoom gebrek waardoor ze lek zijn?
  • Is een trendbreuk in de uitgereden hoeveelheden mest te constateren en is dit het enige instrument om kelderlekkage te constateren?
  • Wat zijn de kosten van herstel van lekkende kelders?
  • Is de voorgestelde vergoeding voor het extra uitrijkosten risicoloos en volledig dekkend?We zijn ons ervan bewust dat het Mestkelderadvies vanuit meerdere expertises kan en moet worden bekeken. We sluiten ons dan ook aan bij het advies dat uitgebracht wordt door de Agrarische Tafel die het rapport van andere kanten beschouwd.

De reactie van het Groninger Gasberaad leest u hier.

Delen