Reactie Groninger Gasberaad op Programma NCG

Op 4 november presenteerde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zijn MeerJarenProgramma (MJP) Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Vorige week dinsdag (11 november) besprak Alders het programma met de maatschappelijke stuurgroep in oprichting, zijnde Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Alders heeft vorige week ook met de bestuurlijke stuurgroep gesproken over het MJP.

Naar aanleiding van het overleg op 11 november heeft Het Groninger Gasberaad zijn reactie schriftelijk uitgewerkt: in een brief, waarin een aantal zwaarwegende zorgen zijn verwoord, en in een gedetailleerd overzicht met aandachtspunten en vragen.

Op woensdag 18 november overlegt de maatschappelijke stuurgroep i.0. voor de tweede keer met de NCG over zijn programma. Deze brief en het overzicht staan dan op de agenda.

Delen