Rechtsbijstand blijft probleem voor het aardbevingsgebied

Als je problemen hebt met het verhalen van je aardbevingsschade, zou je een beroep moeten kunnen doen op je rechtsbijstandverzekering. Helaas blijft het voor Groningers moeilijk om zo’n verzekering af te sluiten. De basis van alle verzekeringen is eigenlijk dat schade ontstaan door ‘onvoorziene’ omstandigheden wordt gedekt. Hier zit voor de Groningers ook gelijk de ‘crux’. Aardbevingen zijn op dit moment niet meer onvoorzien in Groningen, dus vallen buiten de rechtsbijstandverzekering.

Het verschilt echter wel per verzekeraar hoe hiermee omgegaan wordt. DAS houdt de datum van de aardbeving in Huizinge aan als grens (16 augustus 2012), Unive de datum dat minister Kamp de Kamer voor het eerst inlichtte over de aardbevingen (25 januari 2013). Was je al bij deze maatschappijen verzekert voor deze datum? Dan helpen ze je bij je aardbevingsschade. Bij alle verzekeringen die daarna zijn afgesloten, valt juridische hulp bij aardbevingsschade buiten de polis. Het kan nog erger. Bij Anker is er geen dekking voor nieuwe klanten in het postcodegebied 9300-9900.
De Nationaal Coordinator Groningen gaf onlangs aan dat Groningers zich gewoon voor juridische bijstand kunnen verzekeren. Er zijn inderdaad vijf verzekeraars die geen bijzondere voorwaarden stellen: ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avero. Dat is goed nieuws als je bij een van deze maatschappijen verzekerd bent of (nog) geen schade aan je huis hebt. Anders blijft het principe gelden dat alleen onvoorziene omstandigheden door de verzekering worden gedekt. Kortom, heb je al schade, dan is het ook hier niet mogelijk je te verzekeren voor juridische bijstand bij aardbevingsschade.
Wat zijn je mogelijkheden dan als je niet bent verzekerd?
Provinciale Staten van Groningen hebben op 1 februari een motie aangenomen tot de oprichting van een rechtsbijstandsfonds en voldoende juridische deskundigen waar gedupeerden een beroep op kunnen doen. Een zelfde soort motie was in oktober ook al in de Tweede Kamer aangenomen. Beide roepen de NCG op om te komen met een voorstel voor een rechtsbijstandsfonds.
Voor ons zijn nog een aantal dingen onduidelijk. We stelden de volgende vragen aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Zodra we de antwoorden ontvangen delen we ze met u.
  • Klopt het dat als je nu al schade hebt, je geen rechtsbijstandsverzekering meer kunt afsluiten? 
  • Wanneer je in het aardbevingsgebied gebied woont, je hebt een rechtsbijstandsverzekering en je hebt nog nooit schade gehad, ben je dan ben je dan verzekerd voor mogelijke toekomstige aardbevingsschade?
  • Als je nu een nieuw huis koopt met al herstelde schade, hoe werkt dat dan? Zoals we het nu zien, kun je je dan niet verzekeren.
  • Je kunt dus nu alleen een rechtsbijstandsverzekering afsluiten als je (nog) geen schade aan je huis hebt. Klopt dat?

Ondertussen zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met uw rechtsbijstandverzekering. Wij komen graag in contact met u, mail naar [email protected].

Delen