Roeland van der Schaaf over aardbevingsherstel in Woltersum (9 november 2020)

Woltersum ontving een speciale boodschap van wethouder Roeland van der Schaaf. Hierin vertelt hij wat de afspraken vanuit het Bestuursakkoord specifiek voor Woltersum betekenen:
– Er is afgesproken dat wij voor heel Woltersum kijken naar de woning en naar de funderingen.
– In de praktijk zal dat waarschijnlijk leiden tot aangepaste versterkingsadviezen.
– Er zal daarnaast worden samengewerkt tussen schade-afhandeling en versterking.
– Er komt 1 werkgroep voor Woltersum voor alle problemen aan de woningen

Op de gemeentelijke website van Groningen versterkenenvernieuwen.groningen.nl is informatie te vinden over de bestuurlijke afspraken en wat dit betekent voor inwoners.

 

Delen