Scriptie Versterkingsregimes in het Groninger gasdossier door Mr. Suzanne van der Bijl

In 2014 ben ik begonnen met de studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gaandeweg de studie vond ik het bestuursrecht erg interessant: daar wilde ik iets mee doen! Als geboren en getogen Groninger heb ik vaak de verhalen gehoord over de aardbevingsproblematiek. Nadat ik ook zelf een aardbeving heb meegemaakt is het onaangename en beangstigende gevoel van een aardbeving me nog lange tijd bijgebleven.

Tijdens het volgen van het seminaar Besluitvorming, onderdeel van mijn master Staats- en bestuursrecht, leerde ik meer over het Groninger mijnbouwdossier. Dit onderwerp had direct mijn interesse en ik had mijn scriptieonderwerp gevonden: de versterkingsoperatie die plaatsvindt boven het Groningenveld. Professor Bröring bleek gelukkig bereid om mij in het scriptieproces te begeleiden.

Zo gezegd, zo gedaan. Het is naast een overzicht van alle versterkingsregimes van het Groninger gasdossier bovenal iets dat ik wilde schrijven voor de Groningers die dagelijks met deze ‘bestuurlijke spaghetti’ te maken hebben. Ik heb gepoogd een overzicht te creëren en hoop hiermee enigszins duidelijkheid te kunnen scheppen alle regelingen die deel uit maken van de (juridische kant) van de versterkingsoperatie.

Mijn dank gaat hierbij ten eerste uit naar professor Bröring. Ik heb onze samenwerking als bijzonder prettig ervaren en zonder zijn hulp, vertrouwen en connecties was ik nooit zover gekomen. Mijn dank gaat daarnaast uit naar Susan Top en Jolanda Jager van het Groninger Gasberaad voor de feedback en hulp die ik heb mogen ontvangen. Tot slot wil ik mijn ouders, broer, zus, vriend en vrienden bedanken voor de geleverde feedback, hun onuitputtelijke support en het vertrouwen in een goede afloop.

Ik wens u veel leesplezier! Versterkingsregimes in het Groninger gasdossier

Met vriendelijke groet,
Suzanne van der Bijl

Delen