Slotdebat Macht en Tegenmacht

Het is de laatste week van de actiemaand Respect voor Groningen. We sluiten af met een slotdebat op donderdag en een manifestatie op vrijdag, waarbij het eisenpakket voor Groningen gepresenteerd wordt.

Tijdens het slotdebat is het thema macht en tegenmacht. Er worden vier stellingen voorgelegd aan panelleden Hans Vijlbrief, Hans Alders en Tom Postmes. De stellingen zijn geformuleerd aan de hand van de voorgaande acht themabijeenkomsten. De panelleden gaan met elkaar en met het publiek in debat.

MACHT EN TEGENMACHT
slotdebat

Waar?
EM2 venue (suikerlaan 6, Groningen)

Wanneer?
Donderdag 15 september
Inloop om 19:15 uur, start om 19:45 uur

Discussiepanel: staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief, voormalig NCG Hans Alders,
hoogleraar Tom Postmes
Gespreksleider: Jan Kamminga

Kom vooral langs!

Thuis het slotdebat volgen kan ook, Kijk dan via onze online streaming mee

 

 

 

Delen