Statement aan minister-president Mark Rutte

Groningen, 11 maart 2020

Aan minister-president Mark Rutte

Wij constateren:

Dat bewoners nog steeds geconfronteerd worden met tal van regelingen en tenminste vijf loketten. Van een integrale benadering vanuit de bewoner is geen enkele sprake.

De versterkingsoperatie is een bureaucratisch monster geworden, onnavolgbaar complex. Voor bewoners en professionals een onwerkbare situatie.

Door de systeeminrichting van dit bureaucratisch versterkingsmonster dreigt willekeur en grote rechtsongelijkheid. En nu niet veroorzaakt door NAM maar door de eigen overheid.

De enge definiëring van de veiligheidsnorm – near collapse – belemmert het brede herstel van Groningen.

Bewoners komen terecht in een ‘ieder voor zich’ situatie wat een maatschappelijk ontwrichtende uitwerking heeft.

De overgangen naar nieuw bedachte regimes levert telkens grote groepen op die tussen wal en schip raken. Dat hebben we gezien bij schade, dat zien we nu bij de versterking.

Door de betrokkenheid van vele partijen, ieder op een onderdeel van het proces, is het volstrekt onduidelijk wie aangesproken kan worden op het niet nakomen van afspraken. Iedereen verwijst naar iedereen.

Voor ondernemers en boeren in het gebied is nog steeds niks geregeld. Zij zwemmen nog altijd als ze al niet verzopen zijn.

Maatschappelijke organisaties moeten bedelen om geld om bewoners nog bij te kunnen staan. Stut-en-Steun, de geestelijk verzorgers, maar ook wij zelf. Staat in geen verhouding tot de bakken geld die uitgegeven wordt aan consultants, constructeurbureaus en aannemers – partijen die geen last hebben van complexiteit. Dat is hun verdienmodel.

Ja, de gaskraan gaat dicht. Maar de rotzooi is nog lang niet opgeruimd en de manier waarop dat nu gebeurd creëert een ramp in een ramp.

Kortom, u heeft uw excuses aangeboden voor te veel juridificeren van het probleem. Maar het is sindsdien alleen maar erger geworden. Wat zijn uw excuses waard en hoe vaak bent u van plan die nog te maken?

Delen