Symposium ‘Mazen in het meetnet’

Op zaterdag 1 april hield het Kenniscentrum Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) in Middelstum onder grote belangstelling een symposium over Mazen in het meetnet. Diverse sprekers gaven hun visie op (de gebreken in) het meetnet in het aardbevingsgebied.

Geen onafhankelijk kenniscentrum

De kern van het symposium is dat er zeker mazen in het meetnet zijn. Op dit moment is er geen onafhankelijk kenniscentrum dat metingen en onderzoeken naar de ondergrond doet in het aardbevingsgebied. Dit is heel belangrijk om te kunnen bepalen hoe de ondergrond reageert op bevingen en veranderingen in de grondwaterstanden.

Tiltmeters

Volgens OMEM zijn tiltmeters en glasvezelsensoren de enige meters die de schade kunnen koppelen aan bevingen en de werkelijke risico’s in kaart kunnen brengen. De NAM maakt op dit moment echter gebruik van versnellingsmeters, terwijl in de hele wereld gebruik wordt gemaakt van tiltmeters.

NPR richtlijn

Het ontbreken van een nauwkeurige meting van de relatie tussen de schade en de bevingen cq. zettingen betekent dat er eigenlijk geen goede basis ligt onder de NPR richtlijn en daardoor ook niet onder de versterkingsoperatie.

Pers

Het symposium mocht zich verheugen op grote aandacht in de (landelijke) pers.

Presentaties nalezen

Wilt u de presentaties eens rustig nalezen? De inleiding kunt u hier al lezen, net als het gedetailleerde verslag van het symposium dat in de Ommelander Courant is verschenen. Vanaf dit weekend verschijnen de presentaties op www.ondergroningen.nl

 

 

 

Delen