Te veel, te weinig, te laat

De Tijdelijke Wet Groningen is al ruim twee jaar onderweg en nu ligt dan eindelijk het laatste deel van die wet, de regelingen rondom de versterking, voor bij de Tweede Kamer.
Niet alleen wordt de TwG met deze aanvulling compleet gemaakt, het is ook de laatste kans om de aanpak van de nadelige consequenties die de gaswinning voor Groningers hebben gehad, op een adequate, effectieve en laagdrempelige wijze, wettelijk vast te leggen.

Helaas voorziet de TwG daarin niet. En de aanvulling die nu voorligt maakt het in de praktijk organiseren van adequate, effectieve, pragmatische en laagdrempelige oplossingen, wettelijk onmogelijk. Met andere woorden: Zelfs als je in de praktijk integrale oplossingen zou wíllen.

Lees hier Te veel, te weinig, te laat.

Reactie van het Groninger Gasberaad: Artikelsgewijze bespreking en opmerkingen betreffende
de AMvB TwG. Bestemd voor: internetconsultatie.nl. Ingediend: 8 januari 2021.

Delen