Toespraak Chris Garrit #respectvoorGroningen

Lieve mensen , Lieve Groningers!

Wat geweldig jullie hier allemaal te zien; hier op de Vismarkt van onze prachtige hoofdstad op deze mooie nacht.

Op 19 januari 2018 stonden we hier voor het laatst samen.

Net als nu, stonden we hier, met als doel, om een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag.

We hadden hoop dat er na jaren van aardbevings-ellende wat zou gebeuren.

Integendeel.

Falende bestuurders hebben ons nog verder in de ellende gestort.

We kunnen nog uren praten over de opeenstapeling van onverschilligheid en laksheid van onze overheid.

Maar wat belangrijker is:

Men wist het van het wanbeleid, men weet het

en vooral:

Ze zullen het weten!

Bij veel Groningers is de onverschilligheid van onze overheid inmiddels doorgedrongen tot in de ziel.

Men zegt: “het maakt me niet meer uit, er komt geen hulp, er is geen kans op verbetering.”

Daarnaast zien we dat er ook onderling, tussen de Groningers,

scheuren ontstaan.

Scheuren in de ziel.

Scheuren, met hun naaste medemens.

Dat is juist niet wat er moet gebeuren.

En dus is het tijd voor een nieuw geluid.

Want alleen samen kunnen we zorgen dat het beter gaat.

Zoals Jules Deelder het altijd zei: De omgeving van de mens, is zijn medemens.

Hoe gaan we dit doen?

Laten we om te beginnen de negatieve spiraal doorbreken.

Wij als Groningers moeten weer samen omhoog kijken.

Laten we al het onrecht wat ons is aangedaan in de afgelopen decennia, omzetten in positieve energie.

Laten we ons weer verbinden, gezamenlijk opstaan en er vol voor gaan.

Want alleen samen staan we sterk, en maken we een krachtige vuist voor Groningen.

Net zo zeker als ik weet dat het aan het einde van de nacht altijd weer licht wordt, weet ik heel zeker: Voor ons Noorderlingen zal het tij keren en het recht zegevieren.

Het onrecht is te duidelijk geworden. Het is genoeg.

Beste mensen op de Vismarkt; kijk om je heen. Wat een energie. Laten we dat vasthouden en de komende maanden en nog veel van ons laten horen.

We willen juist positieve energie, tegen deze heersende tirannie!

Laten wij die vuist maken: En met zijn allen vragen:

RESPECT VOOR GRONINGEN, RESPECT VOOR GRUNN

MET ZIJN ALLEN

RESPECT VOOR GRONINGEN, RESPECT VOOR GRUNN

RESPECT VOOR GRONINGEN, RESPECT VOOR GRUNN

Houd moed, houd hoop, en maak een vuist voor Groningen!

Kop d’r veur

 


Zaterdag 15 januari 2022 Vismarkt Groningen #respectvoorGroningen

– Ruim 10.000 mensen liepen mee met de fakkeltocht
– Precies 232.537 vlammen werden ontstoken om solidariteit te toen voor Groningen
– Live kon men kijken via RTV Noord – DvhN en Zoom
– Georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging, en het Groninger Gasberaad, Chris Garrit en Sandra Beckerman
– Toespraken waren van Coert Fossen, Chris Garrit, Jan Wigboldus en Sandra Beckerman

Delen