Uit het beraad – 18 maart 2020

Misschien denkt u: wat moet ik met deze nieuwsbrief? Ik heb wel even wat anders aan mijn hoofd! Of misschien denkt u: een Coronavrije nieuwsbrief, hoe fijn is dat?

Maar ook wij ontkomen er niet aan even stil te staan bij de huidige situatie. Corona heeft effect op werkelijk alles, óók het Gronings gaswinningsdossier ontkomt daar niet aan. Hoe groot de effecten uiteindelijk zullen zijn is voor niemand te overzien. Dát het effect heeft is al wel duidelijk. Alle schade-opnames voor de komende weken zijn geschrapt, hetgeen opnieuw vertraging in de afhandeling veroorzaakt. Hopelijk lukt het TCMG in die periode in ieder geval een inhaalslag te maken met op te leveren schaderapporten en te nemen besluiten. Dat zou een beetje kunnen compenseren. Ook bij de NCG is inmiddels besloten alle inspecties te schappen. Maar ook hier geldt dat er nog heel veel “bureauwerk” ligt in de zin van doorrekeningen en versterkingsadviezen maken. De vertragingsschade kan daarmee hopelijk beperkt worden.

Verder betekent het voor ons dat het AO-Mijnbouw (vandaag gepland) niet doorgaat en dat het bezoek van de Vaste Kamercommissie naar Groningen voorlopig niet doorgaat. Daarmee verdampt het gevoel van urgentie en zal de lange adem -die al nodig was-, nog veel langer moeten zijn. Hoe waardeloos dat ook is, voor nu telt alleen nu!
Wij wensen iedereen die direct of indirect persoonlijk getroffen wordt door het Coronavirus of de gevolgen daarvan – heel veel sterkte. Het enige wat telt is dat we zo snel mogelijk, zo goed mogelijk deze crisis met elkaar doorstaan. Help elkaar waar nodig en mogelijk en, beste Groningers, schroom niet ook hulp te vrágen.

Delen