Uit het Beraad: Waar zijn we hier in vredesnaam mee bezig? 

“Je kunt aan een scheur niet zien of die door de gaswinning (mede) is ontstaan.” Dat is één van de conclusies die door TU Delft na twee jaar onderzoek wordt getrokken. Gezond verstand en wetenschap lijken elkaar te vinden. Eindelijk. Het onderzoek toont ook aan dat de altijd gehanteerde contourlijn geen werkelijke waarde had. Ook daarvan zal geen Groninger van de stoel vallen. Maar zal de minister ook dit “nieuw inzicht” omarmen? En wat betekent dat dan? Moeten alle in het verleden als C-schade afgedane schades opnieuw worden bezien? En alle schademeldingen in het zogenaamde buitengebied? Wauw… Het rapport van TU Delft roept overigens ook al weer de nodige vragen op. Het tijdsaspect (wanneer is de schade ontstaan?) lijkt niet mee genomen. En alle kleinere trillingen die op afstand van episch centrum zijn geregistreerd zijn niet opgeslagen en ook niet betrokken bij de analyse. Het kan altijd beter. Maar bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) werken ze zich nu al drie slagen in de rondte om de olifant van ruim 13.000 schademeldingen klein te krijgen.. Laat de nieuw gerezen twijfels alsjeblieft in ieder geval het doorslaggevend argument zijn voor een totaal generaal pardon voor de oude schadegevallen! In plaats van wéér een onderzoek.

En dan de versterking. De minister wilde maar twee dingen: veiligheid en duidelijkheid. Het eerste wil hij bereiken door te anticiperen op een ambitie (namelijk de behoefte en noodzaak aan Gronings gas op termijn terug te dringen). En het tweede moest komen uit een stapel nieuwe rapporten. In Groningen weten we al jaren dat elk verschenen rapport in dit dossier meer vragen oproept dan het beantwoordt. Er zijn nu 1.500 woningen zeker onveilig, en nog een paar duizend zijn waarschijnlijk of misschien onveilig. Dat hebben we niet gemeten, dat hebben we berekend. Net zoals bij Schiphol de geluidsoverlast wordt berekend in plaats van gemeten.

Van de zogenaamde tweede batch (wie heeft ooit die term bedacht?!?? En waarom??) “1588” wordt het nakomen van aangegane verplichtingen een belangrijke afweging. Ook daar heeft de wetenschap het gezond verstand gelijk gegeven. Vier maanden geleden waren de toezeggingen al even hard maar dat telde toen niet. Nu, onderbouwd met een rapport, “mogen zij door”. Dat lijkt een duidelijke boodschap maar de interim NCG verzuchtte dat hij al dagen bezig is om een brief aan deze bewoners opgesteld te krijgen. Waarom? De boodschap zou toch helder en duidelijk zijn? Maar nee. De brief waaraan dagen lang door tientallen ambtenaren is gesleuteld is niet meer dan een procesbrief. Of u woont in een onveilige woning en wordt versterkt, óf u woont in een veilige woning en mag “in principe” kiezen. Kern van de boodschap: “u hoort nog van ons”.

Ook het vinden van de adressen van de 1.500 onveilige woningen blijkt een probleem. Opnieuw iets wat de Groningers gelijk op hun klompen aanvoelden, zo werkt het namelijk niet met theoretische modellen. Het gezond verstand moest weer even wijken, SodM en Mijnraad bezwoeren dat het wel kon. Benieuwd wanneer het volgend rapport komt waarin toch blijkt dat het gezond verstand opnieuw gelijk heeft.

En ondertussen worden er meer juridische stappen voorbereid dan ooit tevoren en vinden coalitie en oppositie elkaar in de roep om psychische en geestelijke hulp voor de gedupeerden. Waar zijn we hier in vredesnaam mee bezig?

Delen