Uitnodiging Afrondende critical review – 4 (digitale) bijeenkomsten

Onderstaande uitnodiging is ontvangen van prof. dr.  Wim Derksen (voorzitter) en drs. Mariëlle Gebben:

De omgang met kennis: leren van Schiphol, waterveiligheid en COVID-19

Vanaf begin 2017 organiseerden we in opdracht van Rijksuniversiteit Groningen en Nationaal Coördinator Groningen onder de titel ‘critical review’ een serie open dialogen. Steeds stond een kennisthema in het aardbevingsgebied centraal: de ontwikkeling van de woningwaarde, dreigings- en risicokaarten, de waarde van erfgoed, de ontwikkeling van de regionale economie en tot slot kennis en de versterking. Een overzicht van alle verslagen vind je hier.

Nu is ons gevraagd een laatste, afrondende dialoog te verzorgen, waarin we de inzichten uit de serie samenbrengen rond een centrale vraag. De vraag die we stellen is:

Hoe verhoudt de wijze waarop bestuur, wetenschap en samenleving in het Groningse aardbevingsdossier omgaan met kennis zich tot de wijze waarop dat in vergelijkbare cases in Nederland gebeurt? 
We hebben drie cases gekozen waarmee we de vergelijking aangaan: Schiphol, Waterveiligheid en COVID-19. Om de vergelijking te kunnen maken onderwerpen we alle cases aan de volgende vragen: Hoe bruikbaar is de aanwezige kennis? In welke mate wordt de aanwezige kennis daadwerkelijk door de beleidsmakers gebruikt? Wat is de rol van de wetenschappers in de beleidsvorming? Welke rol kiezen beleidsmakers ten opzichte van de aanwezig kennis? Wat is de rol die de bevolking aanneemt ten aanzien van de aanwezige kennis?

We vragen voor iedere casus een deskundige die als referent optreedt. Die referenten schrijven een essay. Ter voorbereiding krijgen ze van ons een samenvatting van de eerdere critical reviews. Die samenvatting en de drie essays vormen de basis van de dialogen die we organiseren. In die dialogen gaan we in gesprek over de centrale vraag en proberen we lessen te trekken voor Groningen. Het resultaat is een verslag met daarin een beschouwing en conclusies en aanbevelingen.
We hebben de volgende data en tijdstippen gepland:
1 Vergelijking met Schiphol
Referent: dr. Johan Weggeman (Omgevingsraad Schiphol)
Donderdag 11 maart, 14:30 – 17:00 uur (online)
2 Vergelijking met waterveiligheid
Referenten: dr. Nikki Brand en dr. Baukje Kothuis (TU Delft)
Donderdag 18 maart, 14:30 – 17:00 uur (online)
3 Vergelijking met COVID-19
Referenten: dr. Patricia Faasse en Isabelle van Elzakker MA (Rathenau Instituut)
Donderdag 25 maart, 14:30 – 17:00 uur (online)
4 Samenvatting en toetsen bevindingen
Onderwerp: conceptverslag van de drie dialogen
Vrijdag 16 april, 14:30 – 17:00 uur (online)

We willen je van harte uitnodigen aan deze critical review deel te nemen. We zoeken (vertegenwoordigers van) bewoners, wetenschappers, onderzoekers, deelnemers uit bestuur, overheid en (maatschappelijke) instellingen. Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Je kunt je aanmelding of interesse mailen naar [email protected]. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de dialogen versturen we de essays naar de deelnemers. Ook ontvang je dan informatie over het inloggen in de online sessies.

Delen