Uitnodiging: Praat met Commissie Meijdam op 21 november in Bedum

Hoe kan het wonen en leven in Groningen weer even veilig worden als in de rest van Nederland? Over die vraag gaat de Commissie Meijdam in december een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. De commissie is in het voorjaar van 2015 ingesteld. Het advies gaat over hoe met de risico’s van aardgaswinning moet worden omgegaan en over mogelijke manieren van preventieve versterking.

De commissie komt op zaterdag 21 november voltallig naar Bedum en wil dan graag praten met bewoners. De ervaringen en ideeën die de commissieleden dan van bewoners horen, zijn input voor het eindadvies dat de commissie in december uitbrengt. Deze adviezen vormen een belangrijk onderdeel van de informatie die de Nationaal Coördinator Groningen gebruikt voor zijn jaarlijkse programma.

In de uitnodiging leest u uitgebreide informatie over de commissie, de opdracht van de commissie en over 21 november. De uitnodiging is voor alle inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen. In de uitnodiging leest u ook hoe u zich kunt aanmelden.

Uitnodiging Commissie Meijdam

Delen