Validatie onderzoek naar schade buiten de contour

Kort geleden kwamen de onderzoekers van de Technische Universiteit Delft met de conclusie dat de methode die Arcadis heeft gehanteerd voor het doen van onderzoek naar schades buiten de contouren niet houdbaar is. De Nationaal Coordinator (NCG) stelde vervolgens vast dat alle schademeldingen in de 11 gebieden moeten worden geïnspecteerd. Heeft u schade gemeld en woont u in de elf door Arcadis onderzochte gebieden, dan neemt het Centrum Veilig Wonen, als het goed is, contact met u op voor het maken van een afspraak voor inspectie.

Het Gasberaad constateert verheugd dat het kennelijk toch mogelijk is om expertise te vinden die in staat is om kritisch en onafhankelijk naar onderzoeken van de NAM te kijken. We zijn blij met het kritische rapport van de TU Delft waarin in de kern wordt gesteld dat er onvoldoende basis is om met zogenaamde schade contourlijnen te werken. Dat hebben de Groningers altijd al gevonden, en na jaren discussie is dat nu ook bewezen. Dat is winst en een voorzichtig stapje in de richting van herstel van vertrouwen.

Logisch gevolg van dit rapport is de conclusie dat álle schademeldingen buiten de contour (geregistreerd én nog niet geregistreerde!) alsnog zo snel mogelijk worden geïnspecteerd. De NAM trekt zelf ook opnieuw deze conclusie. Vorig jaar mei had de NAM ook al beloofd om alle meldingen te inspecteren maar is toen deze belofte niet nagekomen. Nu hebben NAM en NCG tegelijk met het presenteren van dit rapport ook een nieuwe aanpak gepresenteerd voor het alsnog inspecteren van alle schademeldingen buiten de contour.

Wij zijn als maatschappelijke organisaties overvallen door deze nieuwe aanpak, net nu we midden in een discussie zitten over de herziening van het schadeprotocol. We vinden dat de zogenaamde proefmethode met ons besproken had moeten worden vóórdat deze definitief was. Het is wéér zo dat we overvallen worden met een voldongen feit, nu zelfs midden in de zomervakantie. Laten we het een ‘gemiste kans’ noemen..

De nieuwe aanpak wijkt af van het schadeproces zoals we dat kennen binnen de contour en wordt door NAM en NCG neergezet als een ‘proef’, mogelijk uit te breiden naar het hele gebied. Daarmee wordt feitelijk nu een nieuwe trend in gezet door NAM/NCG waarvan wij de gevolgen nog niet kunnen overzien. Wij hebben gisteren de eerste contouren van de nieuwe aanpak gezien en die roepen bij ons in ieder geval nog de nodige vragen op. Eén van de belangrijkste vraagtekens is de borging van de onafhankelijkheid. Hoe kunnen bewoners erop vertrouwen dat dit een onafhankelijk proces is waarin ook hun belangen worden meegewogen?

Het voorgestelde tijdpad heeft ons ook verbaasd. Natuurlijk is het mooi dat nu snel wordt begonnen met inspecties – dat heeft al veel te lang geduurd. Maar waarom moet het nu ineens in een paar maanden er doorheen? 1800 cases voor 1 januari 2017. Kan die belofte waar gemaakt worden, terwijl de nieuwe methodiek nog ingeregeld moet worden en we wel een garantie op zorgvuldigheid willen? Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen.

Delen