Vanaf 16 augustus een maand lang actie in de provincie Groningen!

Er gaat in Groningen nog altijd te veel mis voor gedupeerden in het gaswinningsgebied. De Groninger Bodem Beweging, Het Groninger Gasberaad, Sandra Beckerman en Chris Garrit – de initiatiefnemers van de Fakkeltocht in stad begin dit jaar – organiseren daarom vanaf 16 augustus een nieuwe actie. Ditmaal duurt de actie niet een dag, maar een maand lang. De initiatiefnemers eisen een veilige en een stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Ruimhartige compensatie, een ‘geen woorden maar daden’ beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de Groninger gaskraan zijn hiervoor nodig. Het wordt tijd dat de overheid op gaat komen voor haar burgers. Het is tijd voor respect voor Groningen!

   

Waarom een actie vanaf 16 augustus?

Tien jaar geleden, op 16 augustus 2012, beefde de aarde in en rond het dorp Huizinge. Groningen stond op z’n grondvesten te schudden door de zware beving van 3.6 als gevolg van de gaswinning. Heel Nederland werd die dag ‘wakker geschud’. Sindsdien is voor iedereen duidelijk dat het anders moet. En toch, tien jaar later zijn de problemen door de gaswinning onverminderd groot. Daarbij zijn bewoners niet alleen de dupe geworden van de bevingen, maar ook van een volledig tekortschietend overheidsbeleid om de problemen in al die jaren op te lossen. Dit moet anders.

Wandeltocht van Huizinge naar de stad Groningen

Om aandacht voor de actie te vragen trappen de initiatiefnemers af met een wandeling vanaf Huizinge naar de Grote Markt in Groningen op 16 augustus. Zij nodigen hierbij iedereen om mee te wandelen. Je kunt de gehele wandeling meelopen of een gedeelte, de route is namelijk opgedeeld in etappes. De wandeling begint dinsdag 16 augustus om 10:00 uur vanaf de carpoolplaats Middelstum. Meer informatie over deelname vind je op www.respectvoorgroningen.nl

Themabijeenkomsten 
De initiatiefnemers voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om gedurende de maand aan te sluiten. Er zullen verspreid over de provincie negen bijeenkomsten plaatsvinden. De bijeenkomsten beslaan de volgende thema’s: ondernemers (24 augustus), boeren (26 augustus), huurders (29 augustus), gezondheid (1 september), jongeren (3 september), cultureel erfgoed (4 september), afbouw gaswinning (5 september) en schade en versterken (9 september). De laatste bijeenkomst zal een slotdebat zijn over macht en tegenmacht (15 september). Tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten vind je op www.respectvoorgroningen.nl. Via de website kun je je opgeven voor de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn in informele setting, waarbij er ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen. Welke problemen spelen er per onderwerp, en vooral; wat zijn goede oplossingen? Welke veranderingen zijn nodig? Iedereen is van harte welkom om zijn of haar input te geven.

Groningen komt met eisenlijst op 16 september

Op 16 september wordt er een actie op de Grote Markt in Groningen georganiseerd. De initiatiefnemers presenteren dan een eisenlijst, samengesteld aan de hand van de informatie die is opgehaald tijdens de themabijeenkomsten. Den Haag kan en mag zijn ogen niet meer sluiten voor de ramp in slow motion die zich al tien jaar lang in Groningen afspeelt. Het is tijd voor respect voor Groningen!

Houd voor meer informatie de website van Respect voor Groningen in de gaten.

#RespectvoorGroningen

Delen