Versterken volgens de Maatschappelijke stuurgroep

Na het advies van de Mijnraad op 1 juli jl. en de daaropvolgende periode waarin de NCG allerlei pogingen heeft gedaan om dit advies tot uitvoering te kunnen brengen heeft de Maatschappelijke Stuurgroep van de NCG de minister op 16 september 2018 een indringende brief geschreven. In deze brief vraagt de stuurgroep niet meer dan het nakomen van een duidelijke belofte – namelijk het doorstarten van de versterkingsoperatie – en geeft men daarvoor een duidelijke richting over wat er nu echt moet gebeuren:

  • Met onmiddellijke ingang hervatten van de versterkingsoperatie onder leiding van de NCG. Bij elke patstelling in de uitvoering krijgt de NCG voorlopig mandaat een knoop door te hakken onder garantstelling financiering Rijk. U vecht het daarna met NAM maar uit.
  • Advies vragen aan de regio over de structurele invulling van de voordeur. De bestaande structuur van de NCG (met de bestaande stuurgroepen) is daarvoor bruikbaar. Uiterlijk 1 december van dit jaar stelt u de kaders (feitelijk de nieuwe versterkingskaders) van de voordeur met de beide stuurgroepen gezamenlijk vast.

Op de dag van de presentatie van het Plan van Aanpak Versterking van de NCG ontvingen wij na ruim anderhalve maand een reactie van de minister op de brief. In deze brief geeft hij aan dat de maatschappelijke organisaties als adviseur zijn betrokken en dat het ministerie en de regionale bestuurders binnenkort met ons een afspraak gaan plannen om onze rol verder in te vullen. We zijn benieuwd… Oordeelt u zelf.

Delen