Versterkingsoperatie opnieuw ernstig vertraagd: Groninger Gasberaad eist opheldering van de minister

Afgelopen donderdag heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan de Maatschappelijke Stuurgroep gemeld dat de versterkingsdoelstellingen voor dit jaar bij lange na niet gehaald gaan worden. De benodigde inspecties worden niet geleverd, de vertaling daarvan naar versterkingsadviezen duurt langer. Daarmee wordt de hele versterkingsoperatie opnieuw ernstig vertraagd.

Hoe het precies zo mis heeft kunnen gaan is nog onduidelijk. De pijlen zijn gericht op het CVW: die heeft niet geleverd. Maar het CVW is een uitvoeringsorganisatie van de NAM, die is verantwoordelijk. Dus terecht dat NCG opheldering eist bij NAM en CVW. Maar daarmee zijn we niet klaar. Het probleem zit dieper.

In het Meerjarenprogramma (MJP) en de samenwerkingsovereenkomst tussen NAM, EZ en NCG is vastgelegd dat de versterkingsoperatie plaatsvindt onder publieke regie, concreet door de NCG. Als Gasberaad stellen we vast dat de overheid daarin dus niet slaagt. Het ontbreekt aan sturingsmogelijkheden, we blijven uiteindelijk ook hier afhankelijk van het doen en laten van de NAM en haar uitvoeringsorganisatie CVW. Dit is onacceptabel. Het Gasberaad wil van de minister weten hoe hij denkt dat publieke regie op de versterkingsoperatie daadwerkelijk geborgd kan worden.

De minister heeft herhaaldelijk beloften gedaan over het tempo van de versterking. In 2014 zei hij nog dat in 2015 3.000 woningen versterkt zouden zijn. Nu, in 2017, zijn het er in totaal ruim 550. En opnieuw zien we dat afspraken niet worden nagekomen en beloften weinig waard blijken te zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat gaat de minister doen om dit te veranderen? Hij kan de NCG niet langer in zijn hemd laten staan. We dreigen hier af te stevenen op een onhoudbare, maatschappelijk onverantwoordelijke situatie.

Delen