Verzoek om gecombineerde behandeling schade en versterken

De voorbeeldbrief vindt u hier.

Voor bewoners die zowel schade hebben als (mogelijk) in de versterkingsopgave zitten is het soms lastig om tot een goede oplossing voor de woning te komen. Het schaderapport dekt niet alles, en ook de versterking brengt geen eindoplossing. Dit kan zeer frustrerend zijn en een machteloos gevoel geven. In de Tweede Kamer is hiervoor – opnieuw – veel aandacht voor gevraagd. De ministers hebben daarop toegezegd dat het voor deze mensen mogelijk moet zijn om hun dossiers te combineren en met één aanspreekpunt te komen tot een totaalplaatje. Een plan van aanpak die dan ook in één keer uitgevoerd kan worden. Er kan dan gekeken worden naar duurzaam herstel, schade preventieve maatregelen en indien nodig bijvoorbeeld ook naar de funderingen. Nu komt het voor dat IMG aangeeft dat voor een deugdelijk schadeherstel er in de versterking wel iets aan de fundering moet gebeuren maar dat dit niet in het versterkingsadvies is opgenomen. Daarvoor was tot-nu-toe geen oplossing.

 

Als u denkt dat een meer integrale benadering van de problemen van uw woning voor u een oplossing zou kunnen zijn dan moet u dit kenbaar maken aan de betrokken instanties. U kunt daarvoor gebruik maken van een voorbeeldbrief die wij voor u hebben opgesteld. U kunt de hele brief gebruiken (cursieve teksten wel zelf invullen) of elementen hieruit. Afhankelijk van de relatie met uw zaak- of bewonersbegeleider kunt u ook met hem of haar overleggen hoe u dit het beste kunt aanvliegen. Ervaringen die opdoet kunt u ook met ons delen: [email protected]

Delen