Vraaggesprek met Vergnes

Afgelopen week hebben we opnieuw van NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het één en ander gehoord over hoe zij vinden dat het contra-expertisebureau Vergnes functioneert en waarom zij geen contra-expertises op kosten van NAM mogen doen. Tijd om ook Vergnes zelf er eens naar te vragen. We spreken Richard Vergnes, directeur eigenaar van het bedrijf.

Meneer Vergnes, u bent een groot contra-expertisebureau in het aardbevingsgebied. Om hoeveel dossiers gaat het die u (heeft) behandeld?

Wij hebben 3.300 dossiers.

Kwam het voor u als verrassing toen de NAM twee weken geleden met het bericht naar buiten kwam dat u niet meer welkom bent?

Niet helemaal. We hadden in de zomer al een brief met die strekking gekregen maar we wisten niet dat ze ermee naar buiten zouden gaan. Dat overviel ons toch.

Volgens NAM was u al lange tijd op de hoogte dat ze niet tevreden waren over uw werk.

Dat klopt. Begin dit jaar is ons dat meegedeeld door Witteveen&Bos namens NAM. We zijn het gesprek aan gegaan om te achterhalen waar dan het probleem zou zitten.

U leverde onvoldoende kwaliteit.

Dat is nogal een algemene uitspraak. Wij wilden graag weten wát dan precies niet goed genoeg zou zijn en vooral, wat ze dan wél verwachtten. We probeerden concreet te krijgen wat er zou moeten veranderen. Dat lukte niet.

Volgens de heer Schotman aan de Ronde Tafel van de provincie deze week weigerde u mee te werken aan verbetertrajecten en heeft u alle hulp van zijn kant afgeslagen.

Wij hebben open gestaan voor verbetersuggesties en zijn zelf ook weer aan de slag gegaan met kwaliteitsslagen in de structurering en opzet van de rapporten. Het kan altijd beter. Wij hebben gevraagd om een geanonimiseerd voorbeeldrapport zodat we konden zien hoe het volgens hen wel zou moeten. Dat hebben wij nooit gekregen. Ook overige vragen onzerzijds bleven steeds onbeantwoord We hebben wel systematisch geweigerd het Schadehandboek van NAM als enig uitgangspunt te nemen voor de inhoudelijke beoordeling. Misschien bedoelde hij dat.

De NCG zei deze week in de Maatschappelijke Stuurgroep juist dat u meegewerkt heeft aan een verbetertraject, dus kennelijk ook zelf wel wist dat het niet goed genoeg was…

Tja. Geldt hetzelfde, we staan altijd open voor verbetersuggesties. Natuurlijk, je bent nooit klaar met leren. Maar dat wil beslist niet zeggen dat we vonden dat we het slecht deden.

Heeft u gesproken met de NCG? Kent u elkaar?

Nee, ik heb hem zelf nooit gesproken. Afgelopen week heb ik voor het eerst een medewerker van de NCG ontmoet.

De NAM heeft het bureau Witteveen&Bos een aantal van uw rapporten laten beoordelen. Was u de enige die werd geëvalueerd of is er een breed onderzoek geweest naar alle contra-expertise rapporten?

Men heeft aangegeven dat wij de enigen waren. Voor de rest deed iedereen het prima.

Weet u of de NAM ook een zelfde kwaliteitsbeoordeling van de eerstelijns rapporten van CVW heeft laten uitvoeren?

Nee, dat weet ik niet. Naar ons is steeds aangegeven dat we de enige waren.

Wat is uw indruk van de eerstelijns rapporten van NAM en CVW?

Over de hele linie durf ik de stelling aan dat ze zeker niet beter zijn dan die van ons. Met het CVW is de kwaliteit wel iets verbeterd.

NAM en CVW beweren ook dat het bij uw dossiers veel langer duurt voordat zaken kunnen worden afgehandeld. U reageert niet, laat iedereen lang wachten. Zij komen op voor de schademelders, voor hen is dit heel vervelend.

Wij kunnen aantonen dat er een veel groter deel van onze dossiers in de fase zit waarin een reactie van de NAM vereist is, die maar niet komt. Vele rapporten hebben daar aantoonbaar meer dan een jaar gelegen zonder dat er met ons over gesproken werd. En daarnaast is het verklaarbaar dat onze dossiers soms lange doorlooptijden kennen, wij blijven door discussiëren. Ook als de uren die ervoor staan eigenlijk al op zijn (dwz niet meer vergoed worden door NAM). Het gaat ons om de inhoud en een eerlijk resultaat. Het snel afhandelen van de zaak is voor ons geen doel op zich. Nooit geweest.

De woordvoerder van de NAM beargumenteerde de beslissing o.a. met te zeggen dat uw schadebedrag soms wel tot tien keer of meer boven het NAM inspectierapport lag. Met andere woorden: u doet maar wat?

Het klopt dat de verschillen soms bizar waren. Van nul aardbevingsgerelateerde schade als NAM startpunt tot een volledig nieuwe woning volgens ons. Niet zelden zijn we daar trouwens ook op uitgekomen. De verschillen zijn soms onwaarschijnlijk groot geweest, maar aan wie lag dat nou? Zegt dat per definitie iets over onze rapporten of zegt dat iets over hun rapporten? In ieder geval zijn we er nooit voor teruggedeinsd om, als we er werkelijk van overtuigd waren dat het om reële schade ging, de bedragen neer te leggen zoals ze volgens ons waren. Wij kijken niet eerst naar de voorgestelde NAM bedragen om ons oordeel daar vervolgens in de buurt op aan te passen. Nu de zwijgplicht voor eigenaren wordt opgeheven kunnen ook die dossiers openlijk beoordeeld worden op het proces en de uitkomst.

Valt u helemaal niets te verwijten?

We zijn de afgelopen jaren erg hard gegroeid vanwege de vele contra-aanvragen uit het gebied. We hebben nooit iemand geweigerd en daardoor is het bij vlagen erg hectisch geweest. Natuurlijk, dan laten ook wij wel eens steken vallen. Met name het bijbenen van alle emails en telefoontjes was soms een echte uitdaging en is vast niet altijd vlekkeloos verlopen. Maar inhoudelijk was het in orde, daar ben ik van overtuigd.

U bent NIVRE gecertificeerd. Kunt u uitleggen wat dat inhoudt?

Het NIVRE is het Nederland Instituut voor Register Experts. Dat is een register waarin schade-experts, die voldoen aan de strenge inschrijvingseisen en de PE-eisen, staan ingeschreven. Een ingeschreven schade expert heeft de deskundigheid – wat vaak opnieuw wordt getoetst- en heeft zich geconformeerd aan onder anderen de gedragsregels van het NIVRE.

Concreet heeft NAM/CVW gezegd dat u per 1 september geen nieuwe contra expertises meer mag doen. Dus als u nu nieuwe aanvragen voor contra-expertise krijgt dan moet u die weigeren?

Mensen kunnen gewoon bij ons blijven melden. We zullen in overleg met de schademelder zien hoe we de zaak dan verder kunnen oplossen.

U heeft nog heel veel niet afgeronde dossiers, wat gebeurt daar nu mee?

Wij blijven ons daar voor inzetten en we gaan ervan uit dat we met de NAM op een professionele manier kunnen werken blijven werken aan de lopende dossiers. Deze mensen hebben er niet om gevraagd.

Maar alle complexe gevallen van de NAM zijn sinds 1 september ondergebracht bij de NCG, wordt dat niet uw nieuwe gesprekspartner?

Oh? Daar weet ik niks van, dat is ons niet meegedeeld. Ik neem aan dat onze cliënten die het aangaat daarvan wel bericht gehad hebben maar ook van hen heb ik dat nog niet gehoord.

Laat u het er verder bij zitten of gaat u de strijd met NAM hierover aan?

Het gaat allang niet meer om mij. Het gaat erom of we met z’n allen vinden dat dit een juist systeem is, een correcte manier van werken. Vandaag overkomt het mij, wie overkomt het morgen? Mij hier zomaar bij neerleggen zit er niet in. In ieder geval zijn we donderdag in de Tweede Kamer om ons verhaal te doen. En ik denk dat zij maar ook u en anderen eerst aan zet zijn om te bepalen of dit een werkbaar en betrouwbaar systeem van schadeafhandeling is.

Denkt u dat het weer goed kan komen tussen u en de NAM/CVW?

Hmm. Zolang wij onafhankelijk ons werk kunnen blijven doen hebben wij geen probleem.

——————————

Wij hebben dit interview gedeeld met Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alders heeft aangegeven Richard Vergnes binnenkort uit te nodigen voor een gesprek.

Delen