Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen; rapport professor de Kam

Wij hebben met grote belangstelling kennis genomen van het rapport van professor de Kam dat gisteren werd gepubliceerd. In het verlengde van het onderzoek van OTB heeft de Kam een methodiek uitgewerkt waarbij op postcode nauwkeurig de waardedaling van woningen kan worden vastgesteld. Het gemiddelde waardeverlies per gemeente ligt tussen 12% in Loppersum en 3,7% in De Marne.
In de meeste gevallen waar de NAM waardevermindering vergoedt ligt het bedrag aanzienlijk lager dan het waardeverlies dat met dit onderzoek is berekend (!).

Delen