Wat betekent het regeerakkoord voor Groningen?

Discussieavond donderdag 19 oktober

Het Groninger Gasberaad zet grote vraagtekens bij het Groningse deel in het regeerakkoord. Moeten we blij zijn met de openingen die je er mogelijk in kunt lezen? Of moeten we juist boos zijn over het ontbreken van concretere invulling en scherpte? Waarom liggen er nu geen afbouwscenario’s voor de gaswinning? Wat hebben de regeringspartijen voor ogen gehad toen ze opschreven “dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds” zou komen? Nemen ze nou wel of niet de verantwoordelijkheid? Waarom lezen we nergens ‘ruimhartige schade afhandeling’ terug? Waarom wordt een onduidelijk fonds gekoppeld aan een percentage van de aardgasbaten?

Wij willen daarom gezamenlijk met bewoners en betrokkenen in gesprek over wat dit akkoord voor Groningen betekent en hoe wij hier met elkaar mee om moeten gaan. Om te proberen meer duidelijkheid te krijgen hebben wij de regeringsfracties uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Wij willen ze de gelegenheid geven het akkoord op het Groningendeel toe te lichten en de vragen die er over zijn te beantwoorden.

Naast een informatief deel zal er dus veel ruimte zijn voor het met elkaar nadenken over het vervolg. Wat kunnen en willen we met dit signaal uit Den Haag? Freek de Jonge heeft toegezegd zijn reactie op het regeerakkoord met u via een videoboodschap te delen.

Iedereen die mee wil praten is van harte welkom op:

Donderdagavond 19 oktober a.s.

20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Het Trefcentrum in Bedum (Professor Mekelstraat 1-5)

Mensen die aanwezig willen zijn worden verzocht zich aan te melden via [email protected].

Delen