Welke problemen gaat IMG oplossen?

Garmerwolde, 16 mei 2021

WELKE PROBLEMEN GAAT IMG OPLOSSEN?

Het IMG heeft aangekondigd om op maandag 17 mei 2021 een nieuwe werkwijze bekend te maken. De huidige werkwijze voldoet volgens het IMG niet. Het Gasberaad deelt die mening.

Het IMG ziet verschillende redenen voor de noodzaak tot aanpassing van de werkwijze:

 1. Het aantal schademeldingen blijft onveranderd hoog
 2. De adviesrapporten van de schade-experts laten te grote verschillen zien
 3. Er zijn, althans volgens het IMG, nieuwe, technische inzichten, ten aanzien van zetting, zakking en bodemdaling

Volgens het Groninger Gasberaad zijn er andere, veel belangrijkere, redenen en aanleidingen voor een fundamentele koerswijziging in de schadeafhandeling:

 1. Kleine schades worden relatief snel en soepel uitgekeerd. Maar nog steeds worden gedupeerden met omvangrijkere schades niet goed geholpen. Het IMG richt zich niet op (integrale) oplossingen voor gedupeerden en hun woning, maar hanteert, en houdt enkel en alleen vast, aan het door een deskundige opgeleverde schaderapport. Dit is temeer moeilijk houdbaar gezien de grote verschillen in oordelen van deskundigen.
 2. De deskundigen/schade experts zijn in de praktijk steeds meer bezig met het aantonen dat schade géén aardbevingsschade kan zijn. In plaats van met het beoordelen of er een andere, evident en uitsluitende oorzaak van de schade valt vast te stellen en te onderbouwen (zoals de wetgever het destijds expliciet heeft bedoeld), dan mogelijke mijnbouw Het IMG gaat in toenemende mate mee met deze redenering van de door haar ingehuurde experts. Daarmee wordt het bewijsvermoeden uitgehold.
 3. Het aantal juridische procedures over schaderapporten groeit. Momenteel staan er zo’n honderd rechtszaken op de rol, groeit het aantal bezwaarprocedures en heeft IMG intussen 170 juristen in dienst. Hoe draagt dat bij aan structurele oplossingen en herstel van vertrouwen?
 4. De integrale oplossingen, duurzaam schadeherstel, in combinatie met versterken komt niet op systematische basis van de grond. Op incidentele basis wordt hier en daar gezamenlijk (IMG&NCG) gezocht naar oplossingen. Maar pas als de situatie zo schrijnend is geworden dat het eigenlijk niet meer anders kan. Het wordt niet als standaard mogelijkheid aangeboden, om te voorkomen dat een situatie schrijnend wordt.
 5. Nog steeds worden gedupeerde MKB-ers en agrariërs niet adequaat geholpen en kunnen zij niet of onvoldoende gebruik maken schaderegelingen. Het niet van de grond komen van een waardedalingsvergoeding voor MKB-panden is een actueel, triest, voorbeeld.
 6. En tot slot een hele belangrijke reden – en in zichzelf al aanleiding genoeg – is de ruimte en de nieuwe bevoegdheden die het IMG van de wetgever krijgt in de Tijdelijke Wet Groningen. Als deze wet binnenkort van kracht is, heeft IMG expliciet de mogelijkheden gekregen voor:
 • Het nemen van schade preventieve maatregelen
 • Het nemen van maatregelen ten behoeve van duurzaam herstel
 • Het nemen van maatregelen, nodig om knelpunten op te lossen

Dit zijn maatregelen die IMG momenteel niet geïntegreerd heeft in haar werkprocessen maar straks wel moet gaan uitvoeren.

Kortom, er zijn heel veel redenen en aanleidingen om de werkwijze fundamenteel aan te passen! Het Groninger Gasberaad kijkt uit naar het maatregelenpakket wat IMG voor maandag 17 mei heeft afgekondigd. Wij zullen dat pakket beoordelen op de mate waarin het daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen voor de problemen van gedupeerden.

 

 Download hier het persbericht 2021 05 16 PB – Welke problemen gaat IMG oplossen

Delen