Wiebes baseert versterkingsbelofte op black-box

Susan Top van het Groninger Gasberaad is verbaasd dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat niet op de hoogte was van de problemen bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Ze reageert op het interview dat de bewindsman onlangs gaf bij RTV Noord.
‘Zijn uitspraken zijn onnodig beschadigend voor de mensen die er jarenlang hard aan hebben gewerkt en Den Haag hiervoor meerdere malen hebben gewaarschuwd’, zegt Top. ‘Ik vind dat hij dit moet rechtzetten.’

‘Kolossale blamage’
Tijdens het interview schuift Wiebes het Centrum Veilig Wonen de schuld in de schoenen van de haperende versterkingsoperatie. Duizenden woningen in het aardbevingsgebied moeten aardschokbestendig worden gemaakt. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat mondjesmaat.
Het Centrum Veilig Wonen wordt aangestuurd door de NAM en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsoperatie. Volgens Wiebes kwam het bedrijf afspraken niet na en bleken taken niet uitgevoerd. Hij noemde het een ‘kolossale blamage’.

‘Black-box’
‘Voor ons in Groningen niks nieuws’, zegt Top. ‘Wij wisten al jaren dat er problemen waren en dat de NAM er constant tussen zat.’
In het interview zegt Wiebes dat het voor hem wel nieuw was. ‘We kwamen daar niet binnen. We kenden de getallen ook niet en we wisten niet precies wat daar gebeurde. Dat was echt de NAM.’
Volgens de minister was het CVW tot de problemen aan het licht kwamen een ‘black-box’. Hij had graag ‘jaren eerder’ van de problemen gehoord.

Verkeerde keelgat
Die uitspraak doen de wenkbrauwen fronsen bij Top. ‘Hij heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de uitvoering. Maar de plannen voor de versterking heeft hij dus gebaseerd op een black-box? Onbegrijpelijk.’
Daarnaast schiet het Top in het verkeerde keelgat dat de minister zegt dat hij niet eerder op de hoogte was. ‘Is er dan nooit eerder bij het ministerie een signaal binnengekomen dat het bij het CVW niet soepel liep?’

Waarschuwingen
Volgens Top heeft Hans Alders, toenmalig Nationaal Coördinator Groningen, Den Haag meerdere malen gewaarschuwd. Ook in 2017 liep het CVW achter met het inspecteren van woningen waardoor de versterking vertraging opliep.
Bovendien bleek uit onafhankelijk onderzoek dat de NAM een grote vinger in de pap heeft bij het bedrijf, wat de werkzaamheden niet ten goede kwam.
Met het opnieuw vertragen van de versterking lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Of zoals Top het verwoordt: ‘Het is niet nieuw. Er is serieus gewoon nooit wat gebeurd.’

Overdracht
Ondanks dat Wiebes in die periode nog geen minister was, had hij volgens Top van de problemen kunnen weten. ‘Er bestaat toch ook nog iets van een overdracht? Bovendien zat hij destijds ook al in het kabinet.’
Het Centrum Veilig Wonen houdt in 2020 op te bestaan en gaat op in de Nationaal Coördinator Groningen. Met dat gegeven in het achterhoofd is het CVW een makkelijk slachtoffer om de schuld in de schoenen te schuiven. ‘Je kan de historie niet zo’n geweld aandoen’, besluit Top.

Kamervragen
SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het interview van Wiebes en diens uitspraken over het CVW.
Beckerman wil onder meer van de bewindsman horen wanneer hij op de hoogte was van de problemen bij het CVW en of zijn ministerie hiervan niet eerder signalen had gekregen.

Kijk hier het hele interview met minister Wiebes terug

Delen