Wijziging Mijnbouwwet

In al het nieuws van donderdag 29 maart is onderbelicht dat het voornemen van het kabinet gepaard gaat met een voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet. Deze voorgenomen wijziging is op diezelfde donderdag 29 maart gepubliceerd met een reactiemogelijkheid tot 13 april aanstaande.

De voorgenomen wetswijziging heeft ons overvallen, de regio is hierbij niet betrokken geweest. Het Groninger Gasberaad heeft om een nadere toelichting gevraagd, deze vindt plaats op dinsdag 10 april. Wij zullen ons daarna beraden op onze reactie. De reacties zijn openbaar en ook te vinden op de site van de Internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/groningenveld

Delen