Reactie op ‘De wal keert het schip’

Op 21 november j.l. presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in een Meerjarenprogrammabrief versterkingskaders. Kaders die zijn uitonderhandeld met NAM en die vanaf nu moeten gaan gelden voor de versterkingsoperatie. In onze reactie op deze brief lieten we de NCG weten dat wij geloven dat deze kaders in essentie niet goed zijn. Wij vinden dat NAM net als bij de afhandeling van schade, ook hier uit het systeem moet.

Wij denken dat een fundamentele verandering van aanpak onvermijdelijk is. Met de manier waarop de versterking nu is ingestoken, koersen we frontaal op de wal af. Om het schip te keren, hebben we tien kernpunten geformuleerd.
Concreet betekent dit dat de hele aanpak vanuit een ander perspectief wordt aangevlogen. Niet de aansprakelijkheid van NAM, maar het toekomstperspectief van het hele gebied staat centraal. Alleen met een andere aanpak is er nog kans op nieuwe energie en elan. Op meer draagvlak, eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is nu nodig!

We vroegen een aantal betrokken partijen te reageren op onze reactie. De partijen die hebben gereageerd ziet u hieronder.  Wat opvalt is dat bijna iedereen rept over een gebrek aan vertrouwen in zowel NAM, NCG als Staat. Ook het uitblijven van de verantwoordelijkheid van de Staat blijft een probleem, zo maken we op uit de reacties. Opvallend is ok dat met name bewoners uit Groningen aangeven dat de reactie wat feller had gemogen. De vaak uitgebreide reacties leest u hieronder.

NAM er echt uit?
De eerste gesprekken met minister Wiebes zijn geweest en die geven hoop. Hij heeft aangegeven in het gesprek met de Maatschappelijke Stuurgroep dat dat NAM uit de versterkingsoperatie gaat, uit het schadeproces en uit het bepalen van het gaswinningsniveau.

Wilt u reageren naar aanleiding van één van deze reacties? Dat kan. Stuur dan een mail met daarin uw reactie of vraag naar [email protected].

Dorpsbelangen Overschild

Prof. Herman Broring

Tom Postmes, Gronings Perspectief

Vereniging Eigen Huis

Stark en Fier

Van Graan naar Banaan

Waakzaam Woldendorp

OMEM

BuildinG

BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)

Hiltje Zwarberg

Sijbrand Nijhoff

Typisch Gronings

Delen