Agrarische sector

Nely Schutte woont in Zeerijp en heeft, samen met haar man, een boerderij met melkvee. Zij is voor LTO Noord actief in het dossier Mijnbouwschade en van daaruit neemt ze deel aan het Groninger Gasberaad.

Nely: “Ik spreek vanuit mijn persoonlijk ervaring. Wij zitten al ruim twee jaar met de NAM om tafel.
Wat begon met het project “Uit de stutten”, leidde tot bouwkundig versterken. De hierdoor opgedane ervaring was voor mij de reden om ja te zeggen op de vraag of ik mij met het Mijnbouwdossier wilde bezig houden. In het Groninger Gasberaad wil ik mij in het bijzonder inzetten voor de belangen van de landbouw en daarnaast ook voor de belangen van alle inwoners in het gebied.”

Delen