Leden

Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. Iedere organisatie bepaalt zelf wie hen vertegenwoordigd in het Groninger Gasberaad. Hieronder een overzicht van de leden:

Natuur & Milieufederatie
Libau – adviesorganisatie cultureel erfgoed
Samenwerking Mijnbouwschade Groningen
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE)
LTO Noord
S
ociale partners: FNV/CNV 
Lokale ondernemers 

Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG)
Platform Kerk & Aardbeving 
VNO-NCW/MKB Noord
Groninger Dorpen

Woningcorporaties

Dagelijks Bestuur
Het Groninger Gasberaad heeft een Dagelijks Bestuur dat wordt gevormd door:

 

Delen