Dorpen

Groninger Dorpen is de koepel van zo’n 150 dorpsbelangenorganisaties,100 dorpshuizenorganisaties en andere organisaties die op het platteland in de provincie Groningen actief zijn. Ze heeft een achterban van betrokken en actieve bewoners en een groot bereik op het Groninger platteland. Groninger Dorpen ondersteunt en adviseert dorpsorganisaties met het doel de leefbaarheid op het platteland te verbeteren dan wel in stand te houden.

De gaswinningsproblematiek heeft grote invloed op de leefbaarheid in de Groninger dorpen. De aardbevingen, de schade en de versterkingsopgave raken de bewoners en de voorzieningen direct en hard. Sinds de beving van Huizinge in 2012 staat het gaswinningsdossier prominent op de agenda bij Groninger Dorpen.

Groninger Dorpen is op allerlei manieren bij het onderwerp betrokken. Ze ondersteunt bijvoorbeeld dorpsorganisaties bij vraagstukken rond (het voorbereiden op) de versterkingsopgave en dorpshuizen met schade of in een bouwkundig versterkingstraject. Ze denkt mee over hoe een en ander het best te combineren is met bestaande waarden, plannen en wensen. Ook draagt Groninger Dorpen actief bij aan informatievoorziening en uitwisseling van kennis en ervaring via nieuwsbrieven, de website en het organiseren van bijeenkomsten om leden en gevestigde en nieuwe partijen te verbinden.

Groninger Dorpen is deelnemer van het Groninger Gasberaad. Daarin zet zij zich samen met andere organisaties in voor verbetering van de schadeafhandeling, vergroten van grip en regie van bewoners op de situatie, in het bijzonder rond de versterking van woningen en gebouwen in dorpen, en voor compenserende maatregelen die de leefbaarheid ten goede komen.

In het Groninger Gasberaad wordt Groninger Dorpen vertegenwoordigd door Hielke Westra. Hij is de directeur van Groninger Dorpen. Hij vindt lid zijn van het Gasberaad belangrijk om samen met de andere maatschappelijke organisaties de stem te laten horen van de inwoners in het inmiddels zeer ingewikkelde krachtenveld van het gasdossier.

Meer informatie, de digitale nieuwsbrief ontvangen? Kijk op www.groningerdorpen. Groninger Dorpen vind je ook op facebook en twitter.

Delen