Huurdersbelangen

Ben Jacobs is voorzitter van de Stichting HPAG (Huurders Platform Aardbevingen Groningen), een samenwerkingsverband van (momenteel) acht Huurdersorganisaties, die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.

HPAG wil d.m.v. deze samenwerking o.a. werken aan goede en gelijke regels voor alle huurders die te maken krijgen met het versterken/verduurzamen, sloop/nieuwbouw van hun woning en een eenduidige communicatie van de partijen naar deze huurders toe. Hiervoor hebben we op 27 mei 2020  een nieuw afspraken kader ondertekend met de Kr81 corporaties.

Tijdens een bijeenkomst op 4 maart met minister Knops zijn er diverse overlegorganen2 opgericht waar wij ook aan deelnemen. De onderwerpen die daar zoal besproken worden zijn onder meer de verschillen tussen de vergoedingen van particulier eigenaren en huurders.

De acht Huurdersorganisaties die samenwerken in de Stichting HPAG zijn:
* Huurdersvereniging De Huurder Loppersum
* Huurderskoepel Acantus (HKA)
* Huurdersvereniging De Maren Appingedam
* Huurders Adviesgroep Groninger Huis
* Huurdersplatvorm Bedum-Ten Boer
* Stichting Bewonersraad Slochteren
* Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer
* Huurdersvereniging de Delthe

1) Kr8 corporaties: Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, De Delthe, Lefier en in afstemming met SUW en Woonzorg Nederland.
2) Corporatietafel, Uitvoeringstafel en Beleidstafel

Delen