Jan Boer

Jan Boer was lid  van de Dialoogtafel en aansluitend het Groninger Gasberaad. Hij verliet de maatschappelijke stuurgroep omdat zijn bestuurslidmaatschap bij Groninger Dorpen (van waaruit hij deelnam aan het Gasberaad) reglementair ten einde liep. Hij was reeds bestuurslid van het Gasberaad en vervult nu de functies van penningmeester en vice-voorzitter. Jan Boer ziet een duidelijke rol voor het Groninger Gasberaad in het aardbevingsdossier: “Het Groninger Gasberaad maakt, binnen de regels, bezwaar tegen de huidige gaswinning en we maken ons sterk om de Groninger bevolking bij te staan in het gaswinningsdossier”.

Zelf wil hij een minimale gaswinning: “Het liefst zie ik de gaswinning helemaal naar nul gaan en een goede ruimhartige compensatie voor schade en versterking”. Met het Groninger Gasberaad maakt hij zich hard voor een goed doordacht schadeprotocol. “En een organisatie die dat uitvoert die helemaal los stat van NAM.”
De maatschappelijke stuurgroep kan haar kracht ook goed inzetten vindt Jan. “Zij moet op een hoger niveau de gesignaleerde problematiek bestrijden om Groningen en haar inwoners weer te laten bloeien.”

Delen