Kerken

Jako Jellema woont met zijn gezin in Scheemda en is actief in de lokale politiek. De afgelopen 15 jaar werkte hij in de energiesector en bij de overheid, o.a. bij de Energy Academy en het ministerie van Economische Zaken. Zo leerde hij ook verschillende partijen binnen het gasdossier goed kennen.

Jako is geboren en getogen in Malawi en Zimbabwe. Gebieden die aan het herstellen waren van conflicten en waar de jonge kerk zocht naar een constructieve rol in de samenleving. Een manier van denken die er bij het kind van ontwikkelingswerkers met de paplepel werd ingegoten. Hopen op herstel, maar ook de handen uit de mouwen steken en bouwen.

Als vertegenwoordiger van het Platform Kerk en Aardbeving in het Groninger Gasberaad wil Jako verder bouwen aan de dialoog. “Er is niet één overheid, maar een netwerk van instanties waar de neuzen verschillende kanten op staan en waar bestuurders komen en gaan. In die complexiteit is het Groninger Gasberaad één van de constanten geweest de afgelopen jaren. Steeds opnieuw wordt de dialoog gezocht met alle betrokkenen. Ik denk dat het platform daaraan kan bijdragen en zelf ook voordeel heeft bij de samenwerking met de andere maatschappelijke organisaties in het getroffen gebied.”

Platform Kerk & Aardbeving is een eocumenisch samenwerkingsverband van kerken in Groningen. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die kerken van oudsher hebben, wil deze stichting verbindend in de Groninger samenleving staan en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit betekent:
* een luisterend oor en ondersteuning bieden aan mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de gaswinning en onzekerheid ervaren voor nu en de toekomst;
* de sociale cohesie versterken door ontmoetingen van verschillende groepen faciliteren om ervaringen en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk perspectief op de toekomst ontwikkelen;
* mensen een stem geven door aandacht te vragen voor hoe hun persoonlijk welzijn wordt verstoord door stress, problemen in sociale verhoudingen en schade aan hun leefomgeving en aantasting van het Groninger cultuurlandschap;
* ethisch reflecteren op de vraag hoe wordt omgegaan met mensen, de leefomgeving en energievoorziening;
* het bieden van opvang in kerken en bijgebouwen na incidenten en rampen.

 

Delen