Kerken

Platform Kerk & Aardbeving is een eocumenisch samenwerkingsverband van kerken in Groningen. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die kerken van oudsher hebben, wil deze stichting verbindend in de Groninger samenleving staan en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit betekent:
* een luisterend oor en ondersteuning bieden aan mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de gaswinning en onzekerheid ervaren voor nu en de toekomst;
* de sociale cohesie versterken door ontmoetingen van verschillende groepen faciliteren om ervaringen en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk perspectief op de toekomst ontwikkelen;
* mensen een stem geven door aandacht te vragen voor hoe hun persoonlijk welzijn wordt verstoord door stress, problemen in sociale verhoudingen en schade aan hun leefomgeving en aantasting van het Groninger cultuurlandschap;
* ethisch reflecteren op de vraag hoe wordt omgegaan met mensen, de leefomgeving en energievoorziening;
* het bieden van opvang in kerken en bijgebouwen na incidenten en rampen.

 

Delen